Afnemers/cliënten

Gerelateerde afbeelding

De afnemers of cliënten kopen de producten van een bedrijf of maken tegen betaling gebruik van de deskundigheden die bijvoorbeeld een ziekenhuis, bank of adviesbureau via dienstverlening ter beschikking stelt. Wil de klandizie trouw blijven en de cliëntèle de marktprijzen blijven betalen, dan moet het bedrijf of de instelling steeds producten of diensten van goede kwaliteit tegen aanvaardbare prijzen of tarieven blijven leveren. Het is belangrijk om de producten of diensten ook tijdig uit voorraad of bij levertijd op het afgesproken tijdstip af te handelen. Een organisatie verkrijgt hierdoor haar inkomsten en kan zich op die manier verzekeren van de co-working space rotterdam benodigde inkomende geldstroom.
Indien een organisatie zich onvoldoende of niet richt op veranderde behoeften van afnemers van producten of diensten, zullen bestaande producten op een bepaald moment niet worden afgenomen en zal een organisatie hierdoor klanten verliezen.  Elke organisatie gebruikt of verbruikt producten of diensten van andere organisaties. Daartoeleveranciers mee ontstaan relaties met toeleveranciers. Toeleveranciers leveren als bijdrage de op order van het bedrijf bestelde grondstoffen, diensten, energie, informatie, productiemiddelen of halffabrikaten. Daarvoor verwachten zij binnen de afgesproken betalingstermijn de gefactureerde marktprijzen te ontvangen. Bij wanbetaling van de zijde van de afnemer kan eventueel stopzetting van de leveranties volgen. Veelal zijn beide partijen gesteld op voortzetting van de klandizie. Correcte afhandeling van de orders is dan ook geboden om ook in de toekomst een blijvende en goede relatie te kunnen onderhouden. In toenemende mate worden daarbij (in bijvoorbeeld ‘co-makership’) eisen gesteld aan kwaliteit, levertijd, flexibiliteit en  co-working space amsterdam verantwoorde prijsstelling.
3.2.3 Vermogensverschaffers: aandeelhouders, banken, contributiebetalers
De ( eigenaar-)aandeelhouders, banken en overige vermogensverschaffers of contributiebetalers hebben de organisatie geld ter beschikking gesteld om daarmee bijvoorbeeld de aanschaf van machines en gebouwen en dergelijke te kunnen financieren. Hun bijdragen bestaan dus uit het eigen vermogen of uit het door banken verstrekte vreemde vermogen in de vorm van leningen, hypotheek en dergelijke. Daarvoor verwachten zij zeggenschap te kunnen uitoefenen, of rente, dividend, stijging van de waarde van hun aandeel in het bedrijfsvermogen te zullen terugkrijgen. Mocht een organisatie onvoldoende presteren, dan loopt ze het gevaar dat vermogensverschaffers bijvoorbeeld de geldkraan dichtdraaien, een concern opsplitsen, reorganisatie eisen of ingrijpen in de directie of het dagelijks bestuur.

Bestaat er geen toeval?

Gerelateerde afbeelding

Bestaat er geen toeval en gebeurt alles met een reden? Bestaat er een andere, onzichtbare dimensie naast de bekende fysieke wereld om ons heen? Deze vragen beheersten zodanig mijn leven dat ik nauwelijks meer kon slapen. Daarom ging ik op zoek naar de antwoorden, omdat ze mij de kans boden om uit te vinden hoe de wereld werkt en of er wel een God bestaat.” “Je zit toch niet voor niets in dit klooster,” zeg ik op verbaasde toon. “Je gelooft toch in de God die staat tijdelijk kantoor huren zwolle beschreven in de Bijbel? Jij hoeft niet meer verder te zoeken.” Renard schudt ontkennend zijn hoofd. Terwijl hij zich voorover buigt en zijn gezicht dichterbij komt, begint hij op fluisterende toon te spreken. “De kerk is niet heilig Nick. De paus heeft in de late middeleeuwen de inhoud van de Bijbel verdraaid en de echte boeken van wijsheid in de ban gedaan. Dit deed hij om meer macht over de gewone burger te verkrijgen om zo van de kerk het machtigste en rijkste instituut ter wereld te kunnen maken. Eerlijk gezegd is dat goed gelukt. De paus en zijn kardinalen hebben de waarheid expres verdoezeld om zo de mensen in hun macht te krijgen. De legaten en aflaten zorgden vanaf de middeleeuwen voor een ongekende rijkdom van de kerk. Volgens de Bijbel is het huis van God op aarde sober en helpen zij de armen. Als dat zo is bedoeld door God, hoe kan het tijdelijk kantoor huren arnhem dan dat het Vaticaan het rijkste instituut op aarde is, terwijl er dagelijks duizenden kinderen sterven van de honger? Alleen dit klooster al heeft een vermogen van meer dan een miljoen euro. Het instituut kerk klopt gewoon niet!” “Maar waarom zit je in een klooster als je niet in de kerk gelooft?” “De kerk is en blijft het huis van God, maar mensenhanden hebben de waarheid achter de werkelijke intentie van Jezus Christus verdoezeld.

Nauwkeurig en werklustig

Gerelateerde afbeelding

De sterkte die Richard me toewenste, kan ik goed gebruiken. Ik ben nog niet thuis of het circus begint te draaien. Als ik een boodschap in het dorp ga doen, kan ik niet meer pinnen, omdat Solventie direct alle bankrekeningen met tegoeden heeft geblokkeerd. De postbode verschijnt laat in de middag aan de deur met een aangetekende brief. Het is een aanmaning om binnen vierentwintig uur tien miljoen euro alsnog op een tussenrekening bij Van der Moolen te storten. Als dat niet gebeurt, wordt het persoonlijk faillissement aangevraagd bij de rechtbank. Zo trekt er langzaam een zwarte deken over ons leven heen. De volgende ochtend staat de  tijdelijk kantoor huren rotterdam postcode wederom met een aangetekend schrijven op de stoep. Nu is het mijn ontslagbrief op staande voet, omdat ik me niet aan de Compliance-richtlijnen van Van der Moolen heb gehouden. Ik kan het ontslag aanvechten, maar er is weinig hoop op succes. Voor beurshandelaren gelden strenge procedures met forse straffen als je de regels overtreedt. Ik weet ervan en ik heb ervoor getekend. Het niet melden van een privé-transactie is een doodzonde met ontslag op staande voet als sanctie.
Het weekend praat ik met Kathleen en ik merk dat we elkaar opbeuren en er zelfs grapjes over maken. Humor blijkt het meest effectieve middel tegen de stress te zijn van een persoonlijk faillissement. Zolang we er tijdelijk kantoor huren amsterdam beiden niet aan onderdoor gaan, is er nog hoop. Het voordeel is dat ik niet meer van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat hoef te werken en dus tijd heb om na te denken over wat me is overkomen. De analyse verschijnt scherp in mijn gedachten. Mijn grootste angst is altijd geweest om te falen en juist dit is nu werkelijkheid geworden! Hoeveel meer kan een mens falen dan dat hij op staande voet wordt ontslagen, niet meer kan pinnen en binnen enkele weken alles van hem wordt afgenomen? Gelukkig heb ik Kathleen nog, maar hoe kon het zo ver komen? Ik ben in vergelijking met mijn collega’s nauwkeurig en werklustig en ben altijd heel goed in mijn werk geweest. Ik kreeg dingen sneller voor elkaar dan de anderen en bijna alles wat ik aanraakte, veranderde direct in goud. Hoe pijnlijk het afwikkelproces nu al is, het wordt alleen nog maar pijnlijker de komende maanden.

Kwaliteitszorg

Gerelateerde afbeelding

Het topmanagement • Het topmanagement slaagt er onvoldoende in om de kwaliteitsgedachte te vertalen in concrete actieplannen. Voor de medewerkers blijft het dan bij een concept met veel ‘loze’ kreten. • Er is gebrek aan eenheid in het managementteam ten aanzien van de kwaliteitsproblematiek. Niet iedereen kan of wil zich hiermee identificeren en kwalititeitszorg daadwerkelijk de hoogste prioriteit geven. • Er is onzekerheid ten aanzien van de flexplek huren rotterdam persoonlijke gevolgen van de invoering van MANS. Voor autoritair management kan MANS bedreigend zijn. • Er wordt onvoldoende tijd uitgetrokken voor kwaliteitszorg waarmee eigenlijk een beperkte toewijding wordt geïllustreerd.
b Het middenmanagement • Indien een organisatie te maken heeft met een weinig veranderingsgezind middenkader dat onvoldoende overtuigd is van het belang van de kwaliteitszorg, kan de invoering van het proces hier gemakkelijk stagneren en zelfs vastlopen. Uit de media Voorbeeld van een strategisch kwaliteitsplan van een cateringorganisatie Strategisch kwaliteitsplan Taakstelling
Kwaliteitsprofilering
Kwalitatief betere producten afleveren om de winstgevendheid van de organisatie te vergroten Het bedrijf waaraan cateringsdiensten worden aangeboden De bezoekers van het bedrijfsrestaurant Warme snacks
Een goede en constante kwaliteit van de geleverde producten Een snelle beschikbaarheid van de geleverde producten Het aantal tevreden klanten (90 %) Actieplan
Direct Direct 1 maand na dato Bedrijfsleider Bedrijfsleider Bedrijfsleider Bron: HarvardHollandReview.3(1990)211,p.58 • Het confronteren van het middenmanagement met top-down opgelegde doelstellingen, waarbij er geen ruimte meer is voor eigen vertalingen en interpretaties, zal de flexplek huren amsterdam kans op slagen van het proces zeker niet vergroten.
• Er is een gebrek aan operationele kwaliteitsdefinities. Kwaliteit wordt gebrekaanoperationelekwaliteitsdus onvoldoende herkend en zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunnen me- definities dewerkers slechts ontoereikende feedback geven over geleverde prestaties. • Binnen veel ondernemingen is er sprake van een traditionele relatie tussen baas en ondergeschikte waardoor de medewerkers in mindere mate betrokken zijn bij hun werk en hierdoor ongemotiveerd zijn om van kwaliteitszorg een daadwerkelijk succes te maken.

Organisatie in ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

Het maken van een of meerdere van de hiervoor genoemde fouten kan buitengewoon kostbaar zijn en enorme consequenties hebben voor organisaties. Zo slaagt een organisatie er bijvoorbeeld niet in om tijdig nieuwe producten of diensten op de markt aan te bieden tegen concurrerende prijzen en/ of kwaliteit. Dit kan leiden tot krimpende budgetten, ontslagen en grote onzekerheid en stress voor overige werknemers. Veel
van de hiervoor genoemde gemaakte fouten zijn echter vermijdbaar. Kotter heeft acht fasen gedefinieerd voor het succesvol doorvoeren van acht fasen grote veranderingen:
Maak duidelijk dat er sprake is van een zeer urgente situatie. Als er geen sprake is van een ‘vijf voor twaalf’g evoel, dan zal het moeilijk zijn om het management op het juiste niveau te mobiliseren dat zich committeert flexplek huren rotterdam om voldoende tijd en energie te stoppen in een veranderingsproces. 2 Stel een coalitie van leiders samen. Het is essentieel dat er een team van leiders wordt samengesteld, die genoeg macht hebben om veranderingsprocessen te leiden. Die leiders moeten in deze coalitie nauw samenwerken. In geen enkele organisatie kan de algemeen directeur als enige veranderingsprocessen succesvol leiden. 3 Ontwikkel een visie en strategie. Zorg ervoor dat er een visie wordt ontwikkeld die richting geeft aan het veranderingsproces. Ook moeten er strategieën komen die erop gericht zijn deze visie te implementeren. 4 Communiceer de ‘veranderingsvisie’. Het is van groot belang dat de visie continu wordt uitgedragen en dat de coalitie van leiders voorbeeldgedrag laat zien. 5 Zorg voor breed empowered-action. Het is belangrijk dat er risico’s worden genomen en dat er ruimte is voor niet-conventionele ideeën, activiteiten en acties. Verder zullen structuren en systemen moeten worden aangepast die veranderingsvisies zouden kunnen ondermijnen. 6 Genereer het korte-termijnresultaat. Zichtbare verbeteringen in het resultaat van de organisatie moeten worden gepland en gerealiseerd. Personen die aan deze resultaten hebben bijgedragen, moeten hiervoor erkenning krijgen en worden beloond. 7 Consolideer het resultaat en genereer nog meer veranderingen. Het is essentieel dat behaald resultaat wordt behouden en dat het veranderingsproces wordt flexplek huren amsterdam versterkt met nieuwe projecten, thema’s en personen die veranderingen kunnen leiden. Zorg dat je mensen aanneemt, ontwikkelt en promoot, die in staat zijn de veranderingsvisie te implementeren. 8 Zorg dat nieuwe benaderingen in de cultuur zijn verankerd. Betere resultaten worden bereikt door een klant- en productiviteitsgericht gedrag alsmede door meer en beter leiderschap en effectiever management. De relatie tussen nieuw gedrag en het succes van de organisatie moet worden uitgedragen in de organisatie.

Werken in teams

Gerelateerde afbeelding

Besef dat het veranderen van bedrijfscultuur meer inhoudt dan het veranderen van symbolen en gedrachtsvoorschriften. De hiermee beoogde betekenis moeten de leden van een bedrijf zich eigen maken.
6 Draag geen ideeën uit over cultuurverandering waarvan u weet dat u ze zelf niet in praktijk kunt brengen.
7 Ga voor uzelf af en toe na of u als leider uw tijdperk momenteel realiseert ten gunste van uw onderneming of dat u wellicht uw tijdperk achter u heeft liggen.
8 Geef leden van uw organisatie de flexplek huren rotterdam mogelijkheid om schokervaringen, als gevolg van cultuurverandering te verwerken.
Ten slotte willen we stilstaan bij het werken in teams in een organisatie. Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen, die gezamenlijk een bepaald doel nastreven. Activiteiten binnen organisaties vinden voornamelijk plaats door middel van groepsprocessen (bijvoorbeeld be- groepsprocessen sluitvorming en afstemming). De mensen in een organisatie zijn geen eilandjes op zichzelf, maar functioneren als een schakel in een groter geheel. Uit onderzoek blijkt dat doelgericht en doelmatig teamwerk een belangrijke kracht voor succesvolle organisaties is. Om dit te realiseren dient gekeken te worden naar verschillende rollen die binnen een team aanwezig moeten zijn en naar condities, waaronder een team doelgericht en doelmatig kan functioneren.
Het ontwikkelen van ‘vechtteams’ Een managementteam dat het onderling niet eens is maar constructieve discussies heeft over oplossingen voor problemen, maakt veelal de beste beslissingen. De volgende vijf flexplek huren amsterdam benaderingen kunnen worden onderscheiden voor het ontwikkelen van deze ‘vechtteams’: 1 Zorg ervoor dat de teams heterogeen zijn voor wat betreft leeftijd, geslacht, functionele achtergrond en industriële ervaring. Als alle leden van een team min of meer hetzelfde profiel hebben, dan is de kans groot dat ze er ook allemaal dezelfde opvattingen op na houden.

De coördinatiemechanismen

Gerelateerde afbeelding

Indien een organisatie in omvang toeneemt zal er behoefte zijn aan meer management. Het gaat hierbij niet alleen om managers die leiding geven aan medewerkers maar ook om managers die aan andere managers leiding geven. Hierdoor ontstaat een tussengelegen of middenniveau. Deze laag van het management is in hoofdstuk 6 aangeduid als het middenmanagement. Naarmate de organisatie complexer wordt ontstaat er behoefte aan medewerkers die de primaire processen analyseren en ondersteunen. Vanuit een staffunctie maken ze plannen en vergaderruimte huren rotterdam besturen ze het werk. Dit organisatiedeel wordt de technische staf genoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: controllers, planners en werkvoorbereiders. Voor het verlenen van allerlei diensten aan de organisatie wordt er in veel organisaties nog een ondersteunende staf onderscheiden. Voorbeelden hiervan zijn: salarisadministratie, public relations, Research & Development.
Uit figuur 9.26 blijkt dat de smalle strategische top verbonden is met een brede uitvoerende kern. Er is sprake van één hiërarchische structuur. De stafafdelingen staan buiten de hiërarchie en kunnen slechts indirect invloed uitoefenen op de uitvoerende kern en de strategische top.
Het kenmerkende van organisaties is dat het aanwezige werk moet worden verdeeld onder de werknemers (arbeidsverdeling) en dat de werkzaamheden moeten worden gecoördineerd. Dit om te zorgen dat de werkzaamheden ook efficiënt en effectief worden uitgevoerd.
Mintzberg onderscheidt een zestal vormen waarop werkzaamheden kunnen worden gecoördineerd: Onderlinge afstemming In dit geval is er sprake van (in) formele communicatie tussen medewerkers. Hierbij vergaderruimte huren amsterdam kan worden gedacht aan: regelmatig overleg, evaluatiegesprekken, gepreks- en communicatietechnieken, stages, vergaderfaciliteiten, en informele contacten. 2 Rechtstreekse leiding Een leidinggevende geeft opdrachten en aanwijzigingen aan medewerkers over de uit te voeren werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in werkoverleg of door middel van het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Werkintrinsieke factoren

Gerelateerde afbeelding

Het bewust rekening houden met technische, economische en sociale aspecten van het werken in een organisatie of een afdeling daarbinnen noemen we werkstructurering. Werkstructurering heeft hierdoor een rechtstreeks verband met de relatie die bestaat tussen de behoeften van organisatieleden en de organisatiedoelen. Aan werkstructurering is al geruime tijd aandacht besteed, waarbij onder invloed van tijdgebonden mens- en maatschappijbeelden het centrale onderzoeksthema veranderd is. Werkstructurering heeft de volgende fasen doorgemaakt: • In eerste instantie is aandacht besteed aan werkextrinsieke factoren en flexplek huren rotterdam veranderingen in de werkomgeving: uiterlijkheden van het werk, zoals lawaai, temperatuur, licht, muziek bij het werk, vochtigheid, inrichting en aankleding van werkruimten. Door aanpassing van de werkextrinsieke factoren kan een verbetering van het werkklimaat gerealiseerd worden. • Vervolgens ging het vooral om de opbouw van het werk zelf. Hierbij was vooral aandacht voor werkintrinsieke factoren. Belangstelling ging in werkintrinsiekefactoren deze fase uit naar: • taakverrijking: elementen van kwalitatief hoger niveau worden aan de taakverrijking taak toegevoegd, zoals grotere beslissingsbevoegdheden en grotere zelfstandigheid binnen het werk • taakverruiming: elementen van kwalitatief gelijk niveau worden aan de taakverruiming taak toegevoegd, zodat een meer compleet takenpakket gevormd wordt • taakroulatie: medewerkers wisselen onderling taken uit. Het gemeen- taakroulatie schappelijke karakter flexplek huren amsterdam van deze drie vormen van werkintrinsieke factoren ligt in het bereiken van een grotere werkvoldoening en een betere samenwerking tussen de verschillende lagen binnen een organisatie.
• Heden ten dage wordt meer aandacht besteed aan organisatiestructuren van afdelingen. Deze aandacht omvat ook werkintrinsieke factoren, echter nu niet op individueel, maar op groepsniveau.

lndividugerichte methoden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij deze indeling moet opgemerkt worden dat de verschillende methoden veelal een bredere uitstraling hebben en daardoor moeilijk in een hokje geplaatst kunnen worden. De indeling heeft daarom een beperkte betekenis.
De drie te behandelen individugerichte methoden hebben als gemeenschappelijk doel het persoonlijk functioneren op een bepaald gebied binnen de organisatie te optimaliseren.
Management by objectives Management by objectives (mbo) is bedoeld als een wijze van leiding geven waarbij de chef met zijn ondergeschikten in onderling overleg de doelstellingen (= objectives) voor de flexplek huren rotterdam komende periode vaststelt en formuleert welke resultaten aan het einde van de periode hierbij gehaald moeten zijn. Management by objectives is gebaseerd op veronderstellingen van menselijk gedrag. Binnen deze methode wordt ervan uitgegaan dat mensen beter en met meer plezierwerken wanneer zij: • duidelijk weten wat van hen verwacht wordt; • betrokken zijn bij het formuleren van deze verwachtingen en deze realistisch vinden; • de ruimte hebben zelf te bepalen hoe ze aan die verwachtingen kunnen voldoen, hun werkzaamheden dus zelf kunnen plannen en invullen; • beter geïnformeerd worden over hun prestaties, zodat ze van hun eigen ervaringen kunnen leren.
Het gezamenlijk vaststellen van de doelstellingen is meer dan het geven van opdrachten alleen. Er zal een betere flexplek huren amsterdam afstemming plaatsvinden tussen de doelstellingen van de organisatie en de doelstellingen van de ondergeschikten.
Het leidt tot een betere motivatie en de ondergeschikten zullen meer resultaatgericht hun taken uitoefenen.

‘partnerschapstructuur’

Gerelateerde afbeelding

Deloitte Consulting heeft een ‘partnerschapstructuur’. Wat wordt hiermee bedoeld en wat zijn hiervan de voordelen? ‘Partners zijn onze beste consultants:
zij zijn mede-eigenaar geworden van de firma. Zij krijgen geen salaris, maar delen in de winst van de firma. Verder hebben zij een stem in de benoeming van de algemeen directeur en strategische in beslissingen. Een partnerschapstructuur biedt een aantal voordelen. Allereerst kan het eigen vermogen van de firma worden vergroot door het benoemen van extra partners. Wij hebben een groot aantal partners binnen de firma. Ongeveer één op de vijftien flexplek huren rotterdam consultants is een partner. Het is gebleken dat mensen die financieel in een onderneming hebben geïnvesteerd zich ook meer verbonden voelen met die onderneming. Verder worden beslissingen niet alleen op basis van korte-termijnresultaten genomen. Partners hebben er immers belang bij dat het ook op de lange termijn goed gaat met de firma.
Verder zie je binnen de dienstverlening vaak dat zeer ervaren professionals een eigen bedrijf beginnen. Denk bijvoorbeeld aan chirurgen, artsen, advocaten of journalisten. Als wij hun alleen een dienstbetrekking aanbieden, lopen wij het risico dat we niet de beste consultants in huis halen of houden. Onze partners zijn dus ‘kleine ondernemers’ die verbonden zijn aan de firma, waardoor flexplek huren amsterdam ze kunnen samenwerken met andere ervaren collega’s in interessante en internationale projecten. Het voordeel van een partnerschapstructuur voor onze cliënten is, dat ze in adviesprojecten altijd met eigenaars van de firma samenwerken en verzekerd zijn van betrokkenheid, hoge kwaliteit en continuïteit.’