Maandelijks archief: augustus 2016

De psychologie

Afkeer van verlies is ongetwijfeld het belangrijkste begrip dat de psychologie aan de gedragseconomie heeft bijgedragen. Dit is vreemd omdat het niemand verbaast dat mensen uitkomsten in termen van winst of verlies beoordelen en dat verlies zwaarder weegt dan winst. Amos en ik zeiden vaak voor de grap dat we onderzoek deden naar een onderwerp waar onze kantoor huren rotterdam grootmoeders veel vanaf wisten. Maar in werkelijkheid weten we meer dan onze grootmoeders en kunnen we afkeer van verlies nu een plaats geven in de context van een meer omvattend tweesystemenmodel van de menselijke geest en meer in het bijzonder van een biologisch en psychologisch gezichtspunt waarin negativiteit en vermijding de boventoon voeren in plaats van positiviteit en toenadering. We kunnen de gevolgen van afkeer van verlies vaststellen in een verrassend grote verscheidenheid van observaties: wanneer goederen tijdens transport verloren gaan, worden alleen de directe kosten vergoed, grootschalige reorganisaties mislukken heel vaak en beroepsgolfers putten nauwkeuriger voor par dan voor een birdie. Mijn slimme kantoor huren zwolle grootmoeder zou verbaasd zijn over de specifieke voorspellingen die ontleend zijn aan een algemeen idee dat zij als vanzelfsprekend kantoor huren amsterdam beschouwde. Toen u naar de linkerafbeelding keek, begon uw hart sneller te kloppen. 1 Het begon zelfs al sneller te kloppen voordat u kon uitmaken wat er aan dat kantoor huren arnhem plaatje zo griezelig is. Na enige tijd hebt u misschien de ogen van een doodsbange persoon gezien.

De utiliteit

We kwamen er spoedig achter dat we een ernstig geval van verblinding door theorie te boven waren gekomen, omdat het idee dat we verworpen hadden, nu niet alleen onjuist maar zelfs absurd leek te zijn. Het deed ons plezier dat we niet in staat waren onze rijkdom van dat moment op het niveau van tienduizenden dollars in te schatten. Het idee dat je een houding tegenover kleine kantoor huren rotterdam veranderingen zou kunnen afleiden uit de utiliteit van rijkdom, leek nu onverdedigbaar. Je weet dat je op theoretisch gebied een stuk bent opgeschoten als je je niet langer kunt voorstellen dat je zó lang iets over het hoofd hebt gezien wat zó vanzelfsprekend was. Toch hadden we er nog jaren voor nodig om de implicaties van ons denken over uitkomsten in termen van winst en verlies te verkennen. In de utiliteitstheorie wordt de utiliteit van een winst vastgesteld door de utiliteiten van twee kantoor huren zwolle toestanden van rijkdom te vergelijken. De utiliteit van een extra 500 dollar wanneer je rijkdom r miljoen is, is het verschil tussen de utiliteit van r miljoen 500 en de utiliteit van r miljoen. En als je het grootste van deze twee bedragen bezit, is de disutiliteit opnieuw het verschil tussen de utiliteiten van de twee toestanden. In deze theorie kunnen de utiliteiten van winst en verlies alleen maar verschillen in hun teken (+of-). Er is geen mogelijkheid om rekening te houden met het feit dat de disutiliteit van een kantoor huren amsterdam verlies van 500 dollar groter zou kunnen zijn dan de utiliteit van een winst van hetzelfde bedrag -hoewel dit natuurlijk heel goed het geval kan zijn. Op grond van verblinding door theorie werden mogelijke verschillen tussen winst en verlies niet verwacht en evenmin onderzocht. Er werd van uitgegaan dat het onderscheid tussen winst en verlies er niet toe deed, en dat het daarom geen zin had er onderzoek naar te doen. Amos en ik zagen niet direct in dat onze gerichtheid op veranderingen in kantoor huren arnhem rijkdom de weg baanden naar de verkenning van een nieuw thema. We hielden ons vooral bezig met verschillen tussen goksituaties met een hoge of lage kans op winst. Op een dag vroeg Amos langs zijn neus weg: ‘En hoe zit het dan met verlies?’ en toen ontdekten we snel dat onze bekende afkeer van risico’s plaatsmaakte voor het opzoeken van risico’s als we ons aandachtspunt verlegden. Neem de volgende twee problemen:

De richting van de bias

De richting van de bias is niet verrassend. Als je iemand zou interviewen die recent een Italiaans restaurant heeft geopend, zou je niet verwachten dat zij haar vooruitzichten op succes zou onderschatten of een ongunstig beeld zou hebben van haar capaciteiten als restauranthoudster. Maar je moet je wel afvragen of ze nog steeds geld en tijd geïnvesteerd zou hebben als ze zich kantoor huren rotterdam enige moeite had getroost om de cijfers te verkennen of, als ze de cijfers kende (60 procent van de nieuwe restaurants is na drie jaar gesloten), daar aandacht aan had geschonken. Het idee om een extern gezichtspunt in te nemen was waarschijnlijk niet bij haar opgekomen. Een van de gunstige gevolgen van een optimistisch temperament is dat het mensen vasthoudend maakt als er hindernissen op hun pad liggen. Maar vasthoudendheid kantoor huren zwolle kan ook kostbaar zijn. Een indrukwekkende reeks onderzoeken van Thomas Ástebro werpt licht op wat er gebeurt als optimisten slecht nieuws ontvangen. Hij ontleende zijn gegevens aan een Canadese organisatie, het lnventor’s Assistance Program, dat uitvinders tegen een kleine vergoeding een objectieve beoordeling geeft van de commerciële vooruitzichten van hun idee. Deze beoordeling berust op een zorgvuldige weging van elke uitvinding op 37 criteria, zoals de behoefte aan het product, de productiekosten en de geschatte vraag. De onderzoekers brengen hun wegingen samen in een letterscore, waarbij D en E mislukking voorspellen; een voorspelling die wordt uitgesproken voor meer dan 70 procent van de uitvindingen die beoordeeld worden. De voorspellingen van mislukking zijn opmerkelijk nauwkeurig: slechts 5 van 411 projecten die de laagste score kregen kwamen op de markt, en geen ervan was succesvol. 8 Ontmoedigend nieuws bracht ongeveer de helft van de uitvinders ertoe hun project op te kantoor huren amsterdam geven nadat ze een beoordeling hadden ontvangen die zonder reserve een mislukking voorspelde. Van de uitvoerders ging 47 procent echter door met de ontwikkeling van hun project, zelfs nadat ze gehoord hadden dat dit hopeloos was, en gemiddeld verdubbelden deze vasthoudende (en hardleerse) personen hun aanvankelijke verliezen voordat ze het opgaven. Een belangrijk punt is dat vasthoudendheid na een ontmoedigend advies betrekkelijk veel voorkwam bij uitvinders met een hoge score voor persoonlijk kantoor huren arnhem optimisme, een eigenschap waarop uitvinders doorgaans hoger scoorden dan de algemene bevolking. Al met al waren de winsten op particuliere uitvindingen klein, ‘kleiner dan de inkomsten uit participaties en uit aandelen met een hoog risico’.