Maandelijks archief: maart 2017

Een oneindig intelligente macht

Gerelateerde afbeelding

“In de envelop zit tweeduizend euro voor het onderzoek en je verblijf in Boston,” zegt Renard. “Ga op zoek naar de geheimen van synchroniciteit. Na je onderzoek treffen we elkaar en breng je verslag uit. Maak aantekeningen om de gevonden geheimen niet te vergeten. Het ga je goed en ik wens je met mijn hart een voorspoedige reis. God zij met je op je reis.” “Dank voor alles Renard. Ik ga mijn best doen en kom met antwoorden bij je terug. Tot gauw.” De deur van de taxi wordt dichtgegooid en we rijden de lange oprijlaan van het klooster af, op weg naar het grootste avontuur van mijn leven. De treincoupé zit halfvol met mensen, het meisje tegenover mij zit onafgebroken op haar mobiele telefoon te turen en te typen. Waar is de tijd gebleven dat mensen nog massaal boeken lazen in de trein? Wie zoekt er nog diepgang en wie is er eigenlijk nog geïnteresseerd in hoe de wereld werkelijk werkt? Wie vraagt zich nog af of er een oneindig intelligente macht bestaat die toeval in ons leven stuurt? Slechts weinigen. We zijn er eerder in geïnteresseerd of Petra haar hond heeft uitgelaten en of ze daarna waanzinnig lekker met haar vriendinnen heeft geluncht. Dat soort boodschappen is populair op Hyves en Facebook. Ik wil het wel geloven, maar ik ben er nog niet uit of toeval bestaat of niet. Ik lees een artikel van professor Roy Markowitz, dat Renard me heeft meegegeven. Het is een artikel uit Time magazine. Op de omslag van het Amerikaanse managementblad staat een kop met de titel: The truth behind our Jives by Professor Roy Markowitz. Hij blijkt een professor te zijn aan de Harvard University. Het artikel geeft de uitkomsten van een onderzoek weer dat professor Markowitz heeft verricht in de kantoorruimte almere archieven van John F. Kennedy, die door de Amerikaanse overheid in het jaar 2000 zijn vrijgegeven. Het boeiende is dat de in sociale psychologie geschoolde professor Markowitz zich niet heeft gericht op de ware toedracht van de moord, maar dat hij vooral heeft onderzocht hoe John F. Kennedy kon uitgroeien tot de grootste inspirerende leider van de twintigste eeuw. Net als over het genootschap de Tempeliers hangt er een waas van magie over de markantste president die de Verenigde Staten ooit heeft gekend. Het verhaal boeit me van het begin tot het einde. Ik lees over zijn vader Joseph, die zijn zoon John naar grote hoogtes heeft gestuwd en ik lees over de liefde van John F. Kennedy voor literatuur en geschiedenis. De professor schrijft een verhaal over zijn leven dat doordrenkt is met passie, geloof en verlangen, maar ook met samenwerking en gelukkig toeval. Het is een onderzoek dat gaat over de kracht van onze geest.

Makke schapen

Gerelateerde afbeelding

Ook ik volg als een mak schaap alle regels, die aan de wet schuldsanering zijn verbonden,  trouw op. Waarom gedragen we ons eigenlijk als makke schapen? Sinds ik in de schuldsanering zit, weet ik het antwoord. Leven in armoede is, op de dood na, de grootste angst van mensen en nu ik armlastig ben, begrijp ik waarom. Je verliest je vrienden, je zelfrespect en je werk. Als beurshandelaar had ik het gevoel ergens bij te horen en iemand te zijn en dat mis ik nu. Ik heb geen geld meer en geen uitzicht op een nieuwe baan. Alles wat ik verdien, wordt me direct afgenomen. Daardoor sta ik letterlijk buiten de samenleving en voel ik me nutteloos. Het is een nauwelijks onder woorden te brengen gevoel als je op een maandagmiddag doelloos door de stad zwerft, terwijl iedere andere man of vrouw van mijn leeftijd zijn of haar bijdrage kantoorruimte almere levert aan het opbouwen en in stand houden van onze maatschappij. Misschien moet ik iets met vrijwilligerswerk gaan doen, maar daar ben ik het type niet voor.
Vrienden en familie komen nauwelijks meer over de vloer. Ik schaam me voor mijn leefsituatie en dat doet pijn. De telefoon staat standaard op voicemail en als er aan de deur wordt gebeld, doe ik niet open uit angst dat daar weer een postbode met een aangetekende brief staat. Zo houd ik mijn vrienden en familie buiten de deur en worden onze sociale contacten dus tot een minimum beperkt. Alleen Kathleen heeft nog wat contacten op de universiteit en gaat af en toe weg met vriendinnen. Voor haar is het echter zwaar dat ze financieel niet meer kan meekomen met haar vriendinnen. Ondanks mijn depressieve gevoelens probeer ik zo positief mogelijk te blijven. Als ik mezelf en Kathleen niet opkalefater, draaien we helemaal door. Niet alleen ik, maar ook Kathleen kampt nu met slapeloze nachten. Ze piekert constant over de dag van morgen en ze krijgt geen rust meer in haar kop, wat haar radeloos maakt. Dat heeft een negatief effect op haar studieresultaten en het gebrek aan slaap maakt haar sikkeneurig en opvlie
104
gend, wat niet bij haar karakter past. Het is een kant die ik helemaal niet kende van Kathleen. Ik voel me vooral schuldig naar haar toe; hoe heb ik in mijn hebzucht naar meer, meer en nog eens meer in hemelsnaam zo onverantwoordelijk kunnen handelen? Hoe langer ik in de schuldsanering zit, des te prominenter deze vraag opspeelt.

AEX-index

Gerelateerde afbeelding

Dit gekke universum zorgt er uiteindelijk toch wel voor dat het realiteit wordt, dat is mijn rotsvaste overtuiging. Ik adviseer haar om op zoek te gaan naar haar hartstocht. Want als ze vol passie en liefde in het diepe springt, kan ze vliegen en ontvouwt er zich een leven wat bij haar persoonlijkheid en ziel past. Zo is het bij mij gegaan, zo werkt het bij succesvolle mensen en zo zal ook bij haar het geluk zich ontvouwen. Maar zoeken naar je passie is als het afpellen van een ui, totdat er niets anders overblijft dan de witte kern. Kathleen fleurt op en vindt het fijn dat ons gesprek eindelijk weer eens ergens over gaat. Ze is in bed extra lief voor me en sinds onze komst in Nederland vrijen we weer eens doordeweeks. Wat houd ik toch godvergeten veel van deze prachtige meid!
Alle succesvolle mensen lijken op elkaar, maar elke mislukkeling mislukt op zijn eigen wijze. Dat geldt zeker ook voor mij, net als zovelen in het gedenkwaardige jaar 2008. Maar zo’n klap zie je nooit aankomen en besef je pas achteraf. Het jaar begint meer dan goed. We tikken in februari met de AEX-index de 520 punten aan en mijn derivaatproducten verkopen als een trein. Toch zegt mijn voorgevoel dat er iets niet klopt, maar in de roes van de winsten druk ik mijn voorgevoel naar de achtergrond. Wel komen er steeds meer negatieve berichten op de markt van beursgoeroes, die beweren dat de koersen opgeblazen zijn en dat er een stevige correctie naar beneden moet plaatsvinden. De kranten staan vol met deze doemdenkers, maar de koersen blijven onveranderd hoog. In de zomermaanden zakt de AEX-index inderdaad even terug naar kantoorruimte almere 430 punten, net op mijn verjaardag. Dat is de bodem; in de technische en fundamentele analyses kan de koers alleen maar stijgen. Dit is ook het moment dat ik mijn kansen heb afgewacht om een definitieve klapper te maken. Mijn tweede les van Willem Verbeek bij ABN AMRO was ooit om als handelaar altijd anticyclisch te acteren en tegen de mening van de massa in te gaan. Als de massa verwacht dat de beurs zakt, ga ik juist met mijn derivaten inzetten op een koersstijging. En nu is de tijd rijp!

 

 

STURING VAN HET DAGELIJKS WERK

Gerelateerde afbeelding

Via internet (en intranet) kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk bestellingen worden opgenomen om deze vervolgens aan huis afgeleverd te krijgen. Zo ontstaan inmiddels grote “virtuele’ markten ‘virtuele’ markten, waar vraag en aanbod van redelijk eenduidig te definiëren producten (en diensten) elkaar ontmoeten. Onder een ‘data warehouse’ wordt een geautomatiseerde omgeving verstaan die grote hoeveelheden gegevens uit interne en externe bronnen systematisch verzamelt en zodanig groepeert, combineert en bewerkt dat ze worden omgevormd tot doelgerichte informatie die volledig is toegespitst op de behoefte van een organisatie. Zo ontwikkelt Albert Heijn bijvoorbeeld initiatieven om tot unieke klantprofielen te komen om de klant die de winkel betreedt en zich identificeert met zijn voordeelpas onderweg door de winkel speciale aanbiedingen op maat te doen. Ook bij ‘elektronisch winkelen’ ‘elektronisch winkelen’ is dit van belang.
Toepassingen van ‘groupware’ (geautomatiseerde ondersteuning van de samenwerking) tussen mensen, ongeacht plaats en tijd) veronderstellen dat de relevante informatie voor iedereen beschikbaar is. Hieronder vallen onder andere groepsbesluitvormingssystemen, video-conferencing, e-mail en bulletin boards. Door toepassing van dit soort technologieën kunnen bijvoorbeeld kantoorruimte almere wereldwijd deskundigen aan hetzelfde probleem werken. Als in de USA de werkdag eindigt, kunnen tussenproducten, met commentaar en vragen, worden doorgestuurd naar een team in Europa dat met eenzelfde taakstelling bezig is. Zo werken bijvoorbeeld bij Boeing groepen deskundigen wereldwijd 24 uur per dag aan de ontwikkeling van een nieuw type vliegtuig.
Van process redesign naar business redesign Onder invloed van de steeds verdergaande mogelijkheden van ICT zullen in de toekomst bedrijfstransformatie naar verwachting meer en meer bedrijven een totale bedrijfstransformatie ondergaan of nieuwe bedrijven opzetten die vanaf hun ontstaan volledig zijn ingericht op basis van mogelijkheden die de nieuwe technologieën bieden, zoals deze uit marketing, goederenstroombesturing en netwerkorganisatie opkomen, daarbij sterk ‘aangedreven’ door de nieuwe ICT-mogelijkheden. Het ‘thuisservicesysteem’, dat is elektronisch winkelen via internet met vervolgens bezorging aan huis, zoals Albert Heijn (AH) dit nu regionaal aan ‘business redesign’ biedt, is een goed voorbeeld van ‘business redesign’. Als daarbij dan ook nog bij de opzet van een landelijk bezorgsysteem samengewerkt gaat worden met logistieke dienstverleners als partners, dan kunnen we dit nieuwe winkelconcept zelfs zien als een voorbeeld van ‘business-network (re)design’ ‘business-network (re)design’. AH Thuisservice werkt (in de randstad) bij het thuisbezorgen van bestellingen inmiddels samen met vier andere Ahold-dochters: Gall & Gal!, Etos, De Tuinen en Deli XL.

Commercieel levensvatbaar

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de fase van productontwikkeling wordt eventueel een proefmodel gebouwd en worden prototypes gefabriceerd om te kunnen bekijken op welke manier de producten te zijner tijd het best op grote schaal kunnen worden geproduceerd. Naast het productontwerp zal ook aandacht gegeven moeten worden aan productbewaking. Signalen van afnemers over gebruiksmogelijkheden, gebreken en dergelijke zullen moeten worden geanalyseerd om op grond daarvan tot verbeteringsvoorstellen voor het product te kunnen komen. Ter beheersing van de factoren kosten en tijd moeten in de productontwikkelingsfase voortgangscontrole en kostenbewaking worden gepleegd. Via tussentijdse rapportage kan men dan bijsturen en kunnen nadere beslissingen worden genomen over voortzetting van een project en kunnen zo nodig aanvullende budgetten ter beschikking worden gesteld. Ook zal bijvoorbeeld nagegaan moeten worden welke financiële gevolgen een nieuw product zal hebben op de winstmogelijkheden van de organisatie. Welke investeringen zullen voor de productie op grote schaal moeten worden gepleegd? Hoe zal de winstmogelijkheid zich in de tijd ontwikkelen7 Welke prijs kan het nieuwe product doen7 Zodra het product commercieel levensvatbaar blijkt te zijn, zal het product tot het vaste assortiment gaan behoren. Op basis van de samenstelling van het product zullen de onderdelen en materialen door de afdeling Inkoop kunnen worden ingekocht. In de productieafdeling zullen de productiemethode en de opstelling van de machines nu moeten worden bepaald.
Binnen de productieafdeling dient de productie vervolgens zodanig te worden gepland en bestuurd dat de verschillende producten in de gewenste samenstelling en variëteit op tijd kunnen worden afgeleverd. In samenspraak met de afdeling Verkoop moet daartoe worden bepaald in welke hoeveelheden en met welke levertijden de producten zullen worden vervaardigd. Bij de daadwerkelijke productie kan van verschillende vormen van procesbesturing gebruik worden gemaakt. Procesbesturing komt voor in omvangrijke geïntegreerde systemen, maar ook in beperkte deelsystemen.
Een voorbeeld van een deelsysteem is een elektronische weegschaal gekoppeld aan een micro- of minicomputer. Met behulp van de computer worden de weging van goederen bestuurd en gecontroleerd, weeglijsten afgedrukt, de wegingen vastgelegd in een bestand voor verdere verwerking, enzovoort. Ook een numeriek bestuurde draaibank of freesmachine is een voorbeeld van een kantoorruimte almere  deelsysteem, de zogenoemde NC-apparatuur. De besturing van een complete veevoederfabriek, bemand door vier of vijf personen en een computer, is een voorbeeld van een geïntegreerd systeem. De
Zo heeft het productieproces relaties met het: inkoopproces en bevoorradingsproces; verkoopproces en voorraadproces; productontwerp- en ontwikkelingsproces;
computer draagt zorg voor dosering, weging, vastlegging, foutsignalering enzovoort en is geïntegreerd met de administratieve gegevensverwerking. Orders worden enerzijds vanuit het administratieve systeem ontvangen in het processysteem. Deze orders vormen de basis voor de productie. Na verzending van het eindproduct in bulkwagens worden de werkelijke afleveringsgegevens !met name de gewichten) naar de administratiecomputer gezonden ten behoeve van de facturering.
financiële proces in het bijzonder met kostenbewaking en investeringsplanning.
Het productieproces als zodanig is dus ook een samengesteld proces dat in een aantal deelprocessen nader kan worden bezien, bijvoorbeeld in het werkvoorbereidingsproces, kwaliteitsbeheersingsproces.

Begrip ‘gegevens’: vier aspecten

Gerelateerde afbeelding

Begrip ‘gegevens’: vier aspecten Aan ‘gegevens’ zijn in beginsel vier aspecten te onderkennen: Het syntactische aspect. De syntaxis legt vast volgens welke regels men gegevens mag en moet gebruiken. Wijkt men af van deze syntaxis, dan kan een storing optreden in de overdracht van de gegevens en spreekt men van een syntactische storing. 2 Het semantische aspect. De semantiek heeft betrekking op de betekenis van gegevens. Bij het uitwisselen van gegevens zullen zender en ontvanger een zelfde betekenis moeten toekennen aan deze gegevens. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan spreekt men van een semantische storing. 3 Het pragmatische aspect. Dit aspect heeft betrekking op de uitwerking die gegevens hebben op de gedragingen van de ontvanger. Indien deze uitwerking anders is dan bedoeld door de zender van de gegevens, dan spreekt men van een pragmatische storing. 4 Het technische aspect. Hieronder wordt de wijze verstaan waarop gegevens worden vastgelegd, verwerkt of getransporteerd. Hier is dus het technische medium aan de orde waarmee gegevens worden behandeld.
De vier aspecten van een woordje We geven een voorbeeld om het onderscheid tussen de vier aspecten te verduidelijken. De syntaxis betreft hier de grammatica, de juiste spelling van een woord, bijvoorbeeld het woordje ‘onmidelijk’. Dit woordje is in de vorige zin wat syntaxis betreft niet correct geschreven. De verstoring in de grammatica (syntaxis) is echter zo gering dat de ‘betekenis’ (semantiek) wel te achterhalen is. Men herkent er het woordje ‘onmiddellijk’ in. Het pragmatische aspect van het door ons bewust verkeerd geschreven woordje is de lezer via een verkeerde spelling de vier aspecten van informatie uitleggen. Het vierde, het technische aspect betreft de wijze waarop het woordje ‘onmidelijk’ getransporteerd wordt: in dit geval via een boek.
In het kader van de gegevensverwerking ten behoeve van informatievoorziening is het voor een goed begrip ook van belang deze vier aspecten aan gegevens te blijven onderscheiden. Gegevens kunnen daarmee echt vanuit kantoorruimte almere verschillende invalshoeken bezien worden en ook verstoringen kunnen daarmee vanuit verschillende bronnen worden verklaard.
Informatie als ‘economisch goed’ Informatie is doel-georiënteerde kennis. Met informatie wordt de werkelijkheid weergegeven. Informatie is een vereiste voor beslissingen en geeft deze en de gevolgen daarvan weer. Vanuit een andere zienswijze wordt informatie als een ‘schaars’ goed gezien. Informatie geeft nut, wordt met inzet van schaarse middelen tot stand gebracht en heeft dus waarde. Voorzover informatie op de markt verhandeld wordt, betaalt men daarvoor een prijs. Verder ziet men informatie als productiefactor, als product of als deel van een product. Informatie ten behoeve van de bedrijfsvoering kan ter beschikking komen in de ‘verschijnings’vormen tekst, beeld en/ of gesproken woord.

‘Management by objectives’

Gerelateerde afbeelding

Ta akopdracht: eenvoudig of samengesteld Ook de keuze van het type taakopdracht is van groot belang. We onderscheiden eenvoudige en samengestelde taakopdrachten. Een eenvoudige taakopdracht is een opdracht om een bepaald resultaat te bereiken. De uitvoerder staat het vrij zelf te bepalen hoe hij de opdracht uitvoert. Hij kan dus initiatief ontplooien. Alleen het resultaat wordt immers beoordeeld. Bij een samengestelde taakopdracht daarentegen worden dwingende aanwijzingen gegeven hoe de taak moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: welke procedures of welke stappen moeten worden gevolgd of naar wie moet worden teruggekoppeld. Daardoor wordt het initiatief van de uitvoerder ingeperkt. Hoe meer kritische momenten worden aangegeven des te beperkter is de mogelijkheid om eigen initiatief te nemen.
Instructies De uitvoering van taken kan ook op een andere wijze dan door een taakopdracht worden geregeld, namelijk via een instructie. Een instructie is een geheel van algemene richtlijnen dat bij de kantoorruimte almere uitvoering van taken in acht moet worden genomen.
Een instructie dient te worden beschouwd als het complement van een taakopdracht. Het zal duidelijk zijn dat de toegevoegde waarde van een instructie het grootst is als aanvulling op de eenvoudige taakopdracht. Daar immers bestaat in principe de grootste behoefte om het nemen van eigen initiatief in te perken. Voor het actueel houden van instructies is het noodzakelijk dat wordt nagegaan of ze echt worden nageleefd. Instructies moeten voortdurend worden herzien als de situatie erom vraagt. Als een instructie gedeeltelijk achterhaald blijkt te zijn, is het beter het irrelevante deel te schrappen dan toe te staan dat dit deel niet wordt nageleefd. Als dat namelijk wordt toegestaan, bestaat het gevaar dat de betrokkenen ook de relevante punten gaan verwaarlozen.
Een zeer speciale manier om in het proces van leidinggeven op kernpunten opdrachten te MbO formuleren is ontwikkeld onder de naam ‘management by objectives’ (MbO). De gedachte van leidinggeven door middel van doelstellingen omvat meer dan het geven van opdrachten alleen. Van deze managementtechniek, die vooral gericht is op het verbeteren van de totale prestatie van de organisatie, zullen we de filosofie en werkwijze kort uiteenzetten.
De centrale gedachte van ‘management by objectives’ is dat de manager en de medewerker op basis van in onderling overleg vastgestelde en ontwikkelde doelstellingen komen tot een duidelijke formulering van de functie en de belangrijkste door hen gezamenlijk en individueel te bereiken resultaten in de komende periode. Deze resultaten worden de kernresultaten genoemd en ze worden bij voorkeur zo omschreven dat ze meetbaar zijn. Bovendien stelt men tussentijdse streefdata vast waarop de voortgang wordt getoetst. Deze methodiek Theorie Y berust op de grondgedachten van Theorie Y van McGregor (zie subparagraaf 9. 3.3 ). Wie in het te voeren overleg manager en medewerker zijn hangt af van het niveau van de organisatie, maar duidelijk is dat de verschillende hiërarchische niveaus goed op elkaar moeten worden afgestemd. Idealiter ontstaat er een hiërarchie van doelstellingen met langetermijndoelstellingen aan de top en daaruit afgeleide, steeds specifiekere doelstellingen op elk niveau en voor elke medewerker. Daarbij levert elk lager doel een bijdrage aan het naastgelegen hogere doel. ‘Management by objectives’ is er dus op gericht de eenheid van leiding in de organisatie te herstellen, respectievelijk te verbeteren. Omdat medewerkers bij het overleg in staat worden gesteld hun eigen ideeën en wensen naar voren te brengen, mag worden verwacht dat de doelstellingen van het individu en die van de organisatie beter op elkaar worden afgestemd. Dit is een gunstige voorwaarde voor het verbeteren van de motivatie en inzet van organisatieleden.

‘Non’-macht

Gerelateerde afbeelding

Naast de genoemde vormen en uitingen van macht en machtsuitoefening wordt de kwaliteit van de macht ook medebepaald door overtuigingsgerichtheid of open argumentatie in een relatie tussen A en P. Dit wordt wel als ‘non-macht’ aangeduid, hetgeen tot uitdrukking komt in de volgende uitspraken: Als hij en ik in dagelijkse omstandigheden het niet eens zijn over wat er gebeuren moet, dan heeft ieder van ons een even grote kans zijn mening aanvaard te krijgen. Hij laat zich in dagelijkse omstandigheden door mij overtuigen van mijn standpunt als ik betere argumenten kan aanvoeren dan hij. Zijn mensen doen in dagelijkse omstandigheden wat hij zegt, omdat hij uitlegt waarom iets moet gebeuren.
Het is nu veeleer zo dat de inhoud van de communicatie de uitkomst van het beïnvloedingsproces bepaalt. Zowel de één (A) als de ander (P) is bereid zich te laten overtuigen (non-machtrelatie). In allerlei vormen van democratisch overleg is dit aan de orde (uitgaande van principiële gelijkheid).
Invloed naar boven en invloed naar buiten Naast de hiervoor onderscheiden bronnen respectievelijk uitingen van macht blijkt de invloed die een manager binnen de organisatie en buiten zijn eigen organisatieonderdeel heeft onder meer uit de volgende uitspraken: Hij heeft in dagelijkse omstandigheden veel kantoorruimte almere invloed op wat er in de niveaus boven hem gebeurt. Hij heeft in dagelijkse omstandigheden goed gehoor bij de topleiding.
Vooral deskundigheidsmacht en identificatiemacht zijn naast overtuigingskracht dan van belang; sanctiemacht en formele macht zijn hier uiteraard beperkt.
Invloed naar buiten duidt op invloed die iemand heeft buiten de eigen organisatie. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de volgende uitspraken: Hij zorgt ervoor dat in dagelijkse omstandigheden bepaalde belangrijke dingen buiten de organisatie gerealiseerd kunnen worden. In relaties met mensen buiten de eigen organisatie heeft hij in dagelijkse omstandigheden veel in te brengen.
Bevindingen uit onderzoek (Mulder) In crisisomstandigheden manifesteert zich een leiderschap met grote machtsafstand, vooral deskundigheidsmacht(afstand) in combinatie met sanctiemacht en formele macht. In noncrisissituaties blijkt mild leiderschap te overheersen, met een kleine machtsafstand tussen leider en medewerkers, met overtuigingsprocessen in open argumentatie en persoonlijke relaties. Het hardere, machtige leiderschap wordt in crises ook meer gewaardeerd als een goed leiderschap; in non-crisissituaties wordt het milde, kleinemachtsafstandleiderschap als goed beoordeeld.

Flexibele pensionering

Gerelateerde afbeelding

Demotie kan zo een vorm van functieverlichting voor oudere medewerkers betekenen. Een loopbaan kan zo mel de natuurlijke levensgang van mensen een opgaande en een neergaande lijn hebben. Dal laatste is (nog) niet vanzelfsprekend in onze westerse werkcultuur. Via dernotiebeleid kunnen de nadelige gevolgen worden verminderd door het mogelijk le maken tijdig opzij of terug te stappen, soms in een staffunctie, soms via deeltijdwerk in werkzaamheden in de lijn.
Flexibele pensionering is in dit kader slechts een slap op die weg. Flexibele pensionering is een systeem van pensionering waarbij de pensioendatum niet is gefixeerd op het jaar waarin de medewerker 65 jaar wordt, maar waarbij aan de medewerker de keuze wordt gelaten om korter of soms ook langer (door) te werken. Met dit systeem kan recht worden gedaan aan, en ingespeeld worden op de soms uiteenlopende vitaliteit van de verschillende medewerkers. Als de sfeer rond demotie open en oprecht is en als enkele zeer gewaardeerde directieof kaderleden om persoonlijke redenen demotie aanvragen en bijvoorbeeld op 55-jarige leeftijd uil een belangrijke functie terugtreden, dan zal het demotieb eleid gemakkelijker in de organisatie worden aanvaard. Van belang daarbij is onder meer dat er duidelijkheid is over de kantoorruimte almere  leeftijdsgrens en dal er geen uitzonderingen op worden gemaakt.
Opleiding en vorming Binnen de personeelsfunctie maken vorming en opleiding een belangrijk deel uit van de activiteiten. Voor de individuele medewerker is dit eventueel van belang voor promotie. Opleiding, scholing en vorming hebben doorgaans een vaktechnisch en een organisatorisch aspect. Opleiding, training en vorming hebben zowel betrekking op het ingewerkt worden op een afdeling als op het bieden van oriëntatiemogelijkheden in de organisatie of op hel geven van inzicht in eigen groeimogelijkheden van mensen in de organisatie. Opleiding en training kunnen variëren van een klassikaal vaktechnische opleiding in een bedrijfsschool, een training door daadwerkelijke uitoefening van een functie (‘training on the job’) in de organisatie, tot vergroting van de algemene vakbekwaamheid en algemene ontwikkeling of voorbereiding op een leidinggevende positie in de organisatie. In het laatste geval zal daarbij vooral ook aandacht worden gegeven aan: het omgaan met mensen als individu en met het omgaan met groepen, vraagstukken van kostenbeheersing, inzicht in de werking van een organisatiestructuur en dergelijke. Veelgebruikte trainingsmethoden hierbij zijn lezingen, instructies, discussies, case-studies en dergelijke.

MENSEN IN ORGANISATIES

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In HRM staat op de voorgrond dat materiële en immateriële voorwaarden worden geschapen om medewerkers te motiveren en te stimuleren om zelf initiatieven te nemen, weliswaar gericht op de organisatiedoelen, maar ook overeenkomend met eigen ambities. De medewerker is dan in bijvoorbeeld loopbaanplanning zelf een medebepalende participant, actief en zelf verantwoordelijk voor zijn werk en zijn loopbaan. Daarbij mag hij van de organisatie steun kantoorruimte huren rotterdam verwachten in de ontwikkeling die hij voor zichzelf, in directe relatie tot de verwezenlijking van de organisatiedoelen en binnen zijn vermogens, ziet. Medewerkers die als meesturend potentieel fungeren kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het (klantgericht) functioneren van de organisatie. De organisatie zal sneller op veranderingen kunnen reageren en efficiënter haar doelstellingen kunnen bereiken. Daarbij zal de organisatiestructuur open moeten staan voor kleine, relatief autonoom kantoorruimte huren zwolle opererende eenheden en intern ondernemerschap niet in de weg moeten staan. Mede daarom zal de relatie tussen sociaal beleid en organisatiebeleid een verdere integratie vereisen.
In traditionele opvattingen werd (of wordt nog) het sociale beleid gezien of gereduceerd tot een pakket arbeidsvoorwaarden. De kans is dan groot dat nieuw organisatiebeleid stukpersonele proces loopt op consequenties van het veronachtzaamde menselijk potentieel: onvoldoende voorbereiding op veranderde taken, geringe identificatie met organisatiedoelen en weerstand tegen veranderingen. Daar komt nog bij dat ontwikkelingen op punten als arbeidsmoraal, sociale wetgeving, CAO-afspraken over arbeidstijdverkorting, werkgelegenheidsplannen en onderwijs hun invloed op het organisatiebeleid in toenemende mate doen gelden. Op basis van HRM kunnen van buiten komende invloeden zo goed kantoorruimte huren amsterdam mogelijk in de organisatie worden verwerkt en kunnen omgekeerd externe ontwikkelingen vanuit de organisatiebehoeften waar mogelijk worden beïnvloed. Het gaat er daarbij om dat organisatiedoelstellingen, aspiraties en ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers in elkaars verlengde komen te liggen en dat zodanige organisatorische verhoudingen worden geschapen dat aspiratie, creativiteit en operationele slagkracht tot hun recht kunnen komen.
8.8.2 HRM: management van het personele proces en personele instrumenten
Het personele proces omvat het kwantitatief en kwalitatief bepalen van de personeelsbehoeften, het werven, selecteren en aanstellen van personeel, alsmede het bepalen van arbeidsvoorwaarden en het opleiden, beoordelen en bevorderen van personeelsleden en het mede bepalen van het werkklimaat, het overplaatsen, het pensioneren en het ontslaan van personeel. Het personele proces staat natuurlijk in directe relatie tot de overige kantoorruimte huren arnhem organisatieprocessen, maar heeft vanuit de eigen deskundigheid ten opzichte van die andere organisatieprocessen een integrerende en ondersteunende functie.