Maandelijks archief: juli 2017

De coördinatiemechanismen

Gerelateerde afbeelding

Indien een organisatie in omvang toeneemt zal er behoefte zijn aan meer management. Het gaat hierbij niet alleen om managers die leiding geven aan medewerkers maar ook om managers die aan andere managers leiding geven. Hierdoor ontstaat een tussengelegen of middenniveau. Deze laag van het management is in hoofdstuk 6 aangeduid als het middenmanagement. Naarmate de organisatie complexer wordt ontstaat er behoefte aan medewerkers die de primaire processen analyseren en ondersteunen. Vanuit een staffunctie maken ze plannen en vergaderruimte huren rotterdam besturen ze het werk. Dit organisatiedeel wordt de technische staf genoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: controllers, planners en werkvoorbereiders. Voor het verlenen van allerlei diensten aan de organisatie wordt er in veel organisaties nog een ondersteunende staf onderscheiden. Voorbeelden hiervan zijn: salarisadministratie, public relations, Research & Development.
Uit figuur 9.26 blijkt dat de smalle strategische top verbonden is met een brede uitvoerende kern. Er is sprake van één hiërarchische structuur. De stafafdelingen staan buiten de hiërarchie en kunnen slechts indirect invloed uitoefenen op de uitvoerende kern en de strategische top.
Het kenmerkende van organisaties is dat het aanwezige werk moet worden verdeeld onder de werknemers (arbeidsverdeling) en dat de werkzaamheden moeten worden gecoördineerd. Dit om te zorgen dat de werkzaamheden ook efficiënt en effectief worden uitgevoerd.
Mintzberg onderscheidt een zestal vormen waarop werkzaamheden kunnen worden gecoördineerd: Onderlinge afstemming In dit geval is er sprake van (in) formele communicatie tussen medewerkers. Hierbij vergaderruimte huren amsterdam kan worden gedacht aan: regelmatig overleg, evaluatiegesprekken, gepreks- en communicatietechnieken, stages, vergaderfaciliteiten, en informele contacten. 2 Rechtstreekse leiding Een leidinggevende geeft opdrachten en aanwijzigingen aan medewerkers over de uit te voeren werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in werkoverleg of door middel van het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.