Maandelijks archief: september 2017

Nauwkeurig en werklustig

Gerelateerde afbeelding

De sterkte die Richard me toewenste, kan ik goed gebruiken. Ik ben nog niet thuis of het circus begint te draaien. Als ik een boodschap in het dorp ga doen, kan ik niet meer pinnen, omdat Solventie direct alle bankrekeningen met tegoeden heeft geblokkeerd. De postbode verschijnt laat in de middag aan de deur met een aangetekende brief. Het is een aanmaning om binnen vierentwintig uur tien miljoen euro alsnog op een tussenrekening bij Van der Moolen te storten. Als dat niet gebeurt, wordt het persoonlijk faillissement aangevraagd bij de rechtbank. Zo trekt er langzaam een zwarte deken over ons leven heen. De volgende ochtend staat de  tijdelijk kantoor huren rotterdam postcode wederom met een aangetekend schrijven op de stoep. Nu is het mijn ontslagbrief op staande voet, omdat ik me niet aan de Compliance-richtlijnen van Van der Moolen heb gehouden. Ik kan het ontslag aanvechten, maar er is weinig hoop op succes. Voor beurshandelaren gelden strenge procedures met forse straffen als je de regels overtreedt. Ik weet ervan en ik heb ervoor getekend. Het niet melden van een privé-transactie is een doodzonde met ontslag op staande voet als sanctie.
Het weekend praat ik met Kathleen en ik merk dat we elkaar opbeuren en er zelfs grapjes over maken. Humor blijkt het meest effectieve middel tegen de stress te zijn van een persoonlijk faillissement. Zolang we er tijdelijk kantoor huren amsterdam beiden niet aan onderdoor gaan, is er nog hoop. Het voordeel is dat ik niet meer van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat hoef te werken en dus tijd heb om na te denken over wat me is overkomen. De analyse verschijnt scherp in mijn gedachten. Mijn grootste angst is altijd geweest om te falen en juist dit is nu werkelijkheid geworden! Hoeveel meer kan een mens falen dan dat hij op staande voet wordt ontslagen, niet meer kan pinnen en binnen enkele weken alles van hem wordt afgenomen? Gelukkig heb ik Kathleen nog, maar hoe kon het zo ver komen? Ik ben in vergelijking met mijn collega’s nauwkeurig en werklustig en ben altijd heel goed in mijn werk geweest. Ik kreeg dingen sneller voor elkaar dan de anderen en bijna alles wat ik aanraakte, veranderde direct in goud. Hoe pijnlijk het afwikkelproces nu al is, het wordt alleen nog maar pijnlijker de komende maanden.

Kwaliteitszorg

Gerelateerde afbeelding

Het topmanagement • Het topmanagement slaagt er onvoldoende in om de kwaliteitsgedachte te vertalen in concrete actieplannen. Voor de medewerkers blijft het dan bij een concept met veel ‘loze’ kreten. • Er is gebrek aan eenheid in het managementteam ten aanzien van de kwaliteitsproblematiek. Niet iedereen kan of wil zich hiermee identificeren en kwalititeitszorg daadwerkelijk de hoogste prioriteit geven. • Er is onzekerheid ten aanzien van de flexplek huren rotterdam persoonlijke gevolgen van de invoering van MANS. Voor autoritair management kan MANS bedreigend zijn. • Er wordt onvoldoende tijd uitgetrokken voor kwaliteitszorg waarmee eigenlijk een beperkte toewijding wordt geïllustreerd.
b Het middenmanagement • Indien een organisatie te maken heeft met een weinig veranderingsgezind middenkader dat onvoldoende overtuigd is van het belang van de kwaliteitszorg, kan de invoering van het proces hier gemakkelijk stagneren en zelfs vastlopen. Uit de media Voorbeeld van een strategisch kwaliteitsplan van een cateringorganisatie Strategisch kwaliteitsplan Taakstelling
Kwaliteitsprofilering
Kwalitatief betere producten afleveren om de winstgevendheid van de organisatie te vergroten Het bedrijf waaraan cateringsdiensten worden aangeboden De bezoekers van het bedrijfsrestaurant Warme snacks
Een goede en constante kwaliteit van de geleverde producten Een snelle beschikbaarheid van de geleverde producten Het aantal tevreden klanten (90 %) Actieplan
Direct Direct 1 maand na dato Bedrijfsleider Bedrijfsleider Bedrijfsleider Bron: HarvardHollandReview.3(1990)211,p.58 • Het confronteren van het middenmanagement met top-down opgelegde doelstellingen, waarbij er geen ruimte meer is voor eigen vertalingen en interpretaties, zal de flexplek huren amsterdam kans op slagen van het proces zeker niet vergroten.
• Er is een gebrek aan operationele kwaliteitsdefinities. Kwaliteit wordt gebrekaanoperationelekwaliteitsdus onvoldoende herkend en zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunnen me- definities dewerkers slechts ontoereikende feedback geven over geleverde prestaties. • Binnen veel ondernemingen is er sprake van een traditionele relatie tussen baas en ondergeschikte waardoor de medewerkers in mindere mate betrokken zijn bij hun werk en hierdoor ongemotiveerd zijn om van kwaliteitszorg een daadwerkelijk succes te maken.

Organisatie in ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

Het maken van een of meerdere van de hiervoor genoemde fouten kan buitengewoon kostbaar zijn en enorme consequenties hebben voor organisaties. Zo slaagt een organisatie er bijvoorbeeld niet in om tijdig nieuwe producten of diensten op de markt aan te bieden tegen concurrerende prijzen en/ of kwaliteit. Dit kan leiden tot krimpende budgetten, ontslagen en grote onzekerheid en stress voor overige werknemers. Veel
van de hiervoor genoemde gemaakte fouten zijn echter vermijdbaar. Kotter heeft acht fasen gedefinieerd voor het succesvol doorvoeren van acht fasen grote veranderingen:
Maak duidelijk dat er sprake is van een zeer urgente situatie. Als er geen sprake is van een ‘vijf voor twaalf’g evoel, dan zal het moeilijk zijn om het management op het juiste niveau te mobiliseren dat zich committeert flexplek huren rotterdam om voldoende tijd en energie te stoppen in een veranderingsproces. 2 Stel een coalitie van leiders samen. Het is essentieel dat er een team van leiders wordt samengesteld, die genoeg macht hebben om veranderingsprocessen te leiden. Die leiders moeten in deze coalitie nauw samenwerken. In geen enkele organisatie kan de algemeen directeur als enige veranderingsprocessen succesvol leiden. 3 Ontwikkel een visie en strategie. Zorg ervoor dat er een visie wordt ontwikkeld die richting geeft aan het veranderingsproces. Ook moeten er strategieën komen die erop gericht zijn deze visie te implementeren. 4 Communiceer de ‘veranderingsvisie’. Het is van groot belang dat de visie continu wordt uitgedragen en dat de coalitie van leiders voorbeeldgedrag laat zien. 5 Zorg voor breed empowered-action. Het is belangrijk dat er risico’s worden genomen en dat er ruimte is voor niet-conventionele ideeën, activiteiten en acties. Verder zullen structuren en systemen moeten worden aangepast die veranderingsvisies zouden kunnen ondermijnen. 6 Genereer het korte-termijnresultaat. Zichtbare verbeteringen in het resultaat van de organisatie moeten worden gepland en gerealiseerd. Personen die aan deze resultaten hebben bijgedragen, moeten hiervoor erkenning krijgen en worden beloond. 7 Consolideer het resultaat en genereer nog meer veranderingen. Het is essentieel dat behaald resultaat wordt behouden en dat het veranderingsproces wordt flexplek huren amsterdam versterkt met nieuwe projecten, thema’s en personen die veranderingen kunnen leiden. Zorg dat je mensen aanneemt, ontwikkelt en promoot, die in staat zijn de veranderingsvisie te implementeren. 8 Zorg dat nieuwe benaderingen in de cultuur zijn verankerd. Betere resultaten worden bereikt door een klant- en productiviteitsgericht gedrag alsmede door meer en beter leiderschap en effectiever management. De relatie tussen nieuw gedrag en het succes van de organisatie moet worden uitgedragen in de organisatie.

Werken in teams

Gerelateerde afbeelding

Besef dat het veranderen van bedrijfscultuur meer inhoudt dan het veranderen van symbolen en gedrachtsvoorschriften. De hiermee beoogde betekenis moeten de leden van een bedrijf zich eigen maken.
6 Draag geen ideeën uit over cultuurverandering waarvan u weet dat u ze zelf niet in praktijk kunt brengen.
7 Ga voor uzelf af en toe na of u als leider uw tijdperk momenteel realiseert ten gunste van uw onderneming of dat u wellicht uw tijdperk achter u heeft liggen.
8 Geef leden van uw organisatie de flexplek huren rotterdam mogelijkheid om schokervaringen, als gevolg van cultuurverandering te verwerken.
Ten slotte willen we stilstaan bij het werken in teams in een organisatie. Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen, die gezamenlijk een bepaald doel nastreven. Activiteiten binnen organisaties vinden voornamelijk plaats door middel van groepsprocessen (bijvoorbeeld be- groepsprocessen sluitvorming en afstemming). De mensen in een organisatie zijn geen eilandjes op zichzelf, maar functioneren als een schakel in een groter geheel. Uit onderzoek blijkt dat doelgericht en doelmatig teamwerk een belangrijke kracht voor succesvolle organisaties is. Om dit te realiseren dient gekeken te worden naar verschillende rollen die binnen een team aanwezig moeten zijn en naar condities, waaronder een team doelgericht en doelmatig kan functioneren.
Het ontwikkelen van ‘vechtteams’ Een managementteam dat het onderling niet eens is maar constructieve discussies heeft over oplossingen voor problemen, maakt veelal de beste beslissingen. De volgende vijf flexplek huren amsterdam benaderingen kunnen worden onderscheiden voor het ontwikkelen van deze ‘vechtteams’: 1 Zorg ervoor dat de teams heterogeen zijn voor wat betreft leeftijd, geslacht, functionele achtergrond en industriële ervaring. Als alle leden van een team min of meer hetzelfde profiel hebben, dan is de kans groot dat ze er ook allemaal dezelfde opvattingen op na houden.