De DCF-waarde eind jaar 5 is gelijk aan 1 10.257. Tegen deze waarde moeten we het object verkopen. Dit impliceert een jaarlijkse waardestijging van ongeveer 2 % . Dezelfde formule kunnen we bijvoorbeeld toepassen op een spaarrekening: De DCF-waarde geeft dan de stand (S) aan van ons goedkoop kantoor huren rotterdam spaarsaldo. Stel we storten bij aanvang 1 .000 op een spaarrekening. De bank hanteert een jaarlijkse rente van 5 % . In jaar 1, 2 en 4 storten we nogmaals 1 .000 aan het eind van het jaar. In jaar 3 nemen we 2 .000 op. Wat is het saldo eind jaar 5, wat is de DCF-waarde. Ook hier geldt de eerdere vergelijking: Let er echter wel op dat de netto kasstroom goed berekend wordt. Voor ons is een storting een uitgave en een Goedkoop kantoor huren Zwolle opname van de rekening een opbrengst oftewel: NC = Opname1 – Storting1 Dit leidt tot het beeld in figuur 2.4 32 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Jaar Opname Storting NCF DCF-waarde 0- (Saldo) FIGUUR 2.4: ONTWIKKELING DCF-WAARDE ALS SALDO OP EEN SPAARREKENING Tenslotte passen we de vergelijking toe op een rekening-courant financiering. In de twee voorgaande voorbeelden gaat het goedkoop kantoor huren amsterdam centrum om investeringen: we hebben geld, investeren dat en ontvangen rente. Bij een rekening-courant financiering is het omgekeerde: we hebben geen geld, we lenen bij de bank en betalen rente. Stel we lenen 10.000 bij een bank tegen een rente van 6,0%. In jaar 1 lenen we nog eens 2.000 bij. Gedurende de jaren 2 tot en met 5 betalen we 1 .000 aan de bank. Wat is nu vanuit het perspectief van de bank gezien de DCF-waarde (S) van de lening. In andere woorden hoeveel heeft goedkoop kantoor huren arnhem centrum de bank nog van ons tegoed? Ook hier geldt de vergelijking, waarbij we vanuit de positie van de bank moeten redeneren: het verstrekken van leningen (U) zijn uitgaven voor de bank, onze betalingen (B) zijn inkomsten. De netto kasstroom voor de bank is daarom: De berekening van de DCF-waarde van de lening vanuit het perspectief van de bank is weergegeven in figuur 2.5. Jaar Betaling (B) Verstrekking NCF DCF-waarde lening (Saldo lening (U) voor bank)  FIGUUR 2.5: ONTWIKKELING DCF-WAARDE ALS SALDO LENING

13 gedachten over “

  1. Yes you can promote your business for nothing! Have a look at this amazing list consisting of the most popular classified ad sites here >>>bit.ly/list-of-free-classified-sites-4u

  2. Good evening, I was just visiting your website and submitted this message via your “contact us” form. The contact page on your site sends you messages like this to your email account which is the reason you are reading through my message at this moment correct? That’s the holy grail with any type of online ad, making people actually READ your advertisement and that’s exactly what I just accomplished with you! If you have an ad message you would like to blast out to lots of websites via their contact forms in the US or anywhere in the world let me know, I can even target specific niches and my prices are super reasonable. Write a reply here: DerrickJayceef47043@gmail.com

  3. Ever tried to create Voice-overs for your videos? You’ve likely discovered: Freelance Voice-over Artists are expensive It can take days for them to deliver ’Text To Speech’ sounds like a lifeless Robot – not anymore!. Listen to a demo now. Just send us an email here: katesepage@gmail.com

  4. Greetings, I was just taking a look at your site and filled out your “contact us” form. The “contact us” page on your site sends you these messages to your email account which is the reason you are reading my message at this moment correct? That’s the most important accomplishment with any kind of advertising, making people actually READ your ad and this is exactly what you’re doing now! If you have something you would like to promote to millions of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world send me a quick note now, I can even target your required niches and my charges are very reasonable. Send a message to: Nathalieclementine8419faogc@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.