Werkintrinsieke factoren

Gerelateerde afbeelding

Het bewust rekening houden met technische, economische en sociale aspecten van het werken in een organisatie of een afdeling daarbinnen noemen we werkstructurering. Werkstructurering heeft hierdoor een rechtstreeks verband met de relatie die bestaat tussen de behoeften van organisatieleden en de organisatiedoelen. Aan werkstructurering is al geruime tijd aandacht besteed, waarbij onder invloed van tijdgebonden mens- en maatschappijbeelden het centrale onderzoeksthema veranderd is. Werkstructurering heeft de volgende fasen doorgemaakt: • In eerste instantie is aandacht besteed aan werkextrinsieke factoren en flexplek huren rotterdam veranderingen in de werkomgeving: uiterlijkheden van het werk, zoals lawaai, temperatuur, licht, muziek bij het werk, vochtigheid, inrichting en aankleding van werkruimten. Door aanpassing van de werkextrinsieke factoren kan een verbetering van het werkklimaat gerealiseerd worden. • Vervolgens ging het vooral om de opbouw van het werk zelf. Hierbij was vooral aandacht voor werkintrinsieke factoren. Belangstelling ging in werkintrinsiekefactoren deze fase uit naar: • taakverrijking: elementen van kwalitatief hoger niveau worden aan de taakverrijking taak toegevoegd, zoals grotere beslissingsbevoegdheden en grotere zelfstandigheid binnen het werk • taakverruiming: elementen van kwalitatief gelijk niveau worden aan de taakverruiming taak toegevoegd, zodat een meer compleet takenpakket gevormd wordt • taakroulatie: medewerkers wisselen onderling taken uit. Het gemeen- taakroulatie schappelijke karakter flexplek huren amsterdam van deze drie vormen van werkintrinsieke factoren ligt in het bereiken van een grotere werkvoldoening en een betere samenwerking tussen de verschillende lagen binnen een organisatie.
• Heden ten dage wordt meer aandacht besteed aan organisatiestructuren van afdelingen. Deze aandacht omvat ook werkintrinsieke factoren, echter nu niet op individueel, maar op groepsniveau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *