Aanbevelingen besluitvorming

Gerelateerde afbeelding

Als hiermee de voornaamste valkuilen voor beslissers (en voor het voor de besluitvorming aanbevelingen verantwoordelijke management) zijn aangegeven, zijn de aanbevelingen ten behoeve van een betere besluitvorming hieruit af te leiden. In het overzicht hierna zijn deze samengevat. Sommige kantoorruimte huren rotterdam van de aanbevelingen zijn gericht op maatregelen die moeten garanderen dat beslissingen op relevante informatie gebaseerd worden. Andere aanbevelingen bepleiten voorzieningen die een voldoende draagvlak voor de beslissing kunnen garanderen. Een goede integratie van kennis- en machtsaspecten blijft de voornaamste voorwaarde voor effectieve besluitvorming.
Formuleer zorgvuldig de probleemd√®finitie en het besluitvormingsontwerp. 2 Vermijd de valkuil van ontbrekende alternatieven. 3 Gebruik zo nodig uw intu√Įtie (grote onzekerheid, weinig ervaring, geen objectieve gegevens). 4 Hanteer, indien functioneel, groepsbesluitvorming (complex kantoorruimte huren zwolle probleem en specialistische kennis, opbouwen draagvlak). 5 Vermijd ‘groepsdenken’, gebruik de ‘advocaat van de duivel’-techniek. 6 Pas waar mogelijk delegatie toe. 7 Streef zoveel mogelijk naar consensus. 8 Besteed aandacht aan diagnostische en politieke vaardigheden van beslissers. 9 Stem de besluitvormingsstrategie zorgvuldig af op de ‘eisen van de situatie’. 10 Voorkom via de keuze van het besluitvormingsontwerp dat de ‘technischinhoudelijke’ kant het geheel moet afleggen tegen de ‘sociaal-politieke’ kant.
Besluitvorming: kantoorruimte huren amsterdam technieken, hulpmiddelen en benaderingswijzen
In de verschillende fasen van het besluitvormingsproces kunnen verschillende technieken worden gebruikt om de aan de orde zijnde problematiek te helpen verwerken. In dit verband besteden we aandacht aan enkele technieken die creativiteit kunnen bevorderen en dus kunnen helpen in fase 2. Ook behandelen we enkele technieken die in fase 4 kunnen helpen om uit beschikbare alternatieven een verantwoorde keuze te maken.
Als in een organisatie een kantoorruimte huren arnhem open sfeer heerst, kunnen er diverse technieken worden toegepast om het creatieve vermogen te stimuleren en optimaal te benutten. Twee van deze technieken laten we de revue passeren: brninstorming en lateraal denken. Een gemeenschappelijk uitgangspunt van deze technieken is dat de mens creatiever is naarmate hij minder onder druk staat van anderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *