Agile is niet hetzelfde als ‘Jean

Agile is niet hetzelfde als ‘Jean; een term die eveneens veel wordt gebruikt om supply chains te karakteriseren. Lean betekent dat er geen sprake is van overtollige voorraad of capaciteit. De autoindustrie is bijvoorbeeld erg Jean met hun just-in-timeleveringen. Veel voorraden worden echter stroomopwaarts kantoor huren rotterdam bij de leveranciers gelegd. ‘Deze supply chains zijn wel Jean, maar niet agile. Misschien was de focus de afgelopen jaren wel te veel gericht op Jean en efficient werken; signaleerde Christopher. Hoe ward je als bedrijf nu agile? Volgens de professor ligt het antwoord in de verschuiving van het klantenorderontkoppelpunt in de richting van de markt. Daardoor wordt de supply chain als het ware verkort. Als voorbeeld noemt Christopher de Spaanse modeketen Zara. Die kent zo’n twintig verschillende seizoenen per jaar. Twintig keer per jaar verandert het inkooppatroon. Het geheim is een kantoor huren zwolle ultrakorte supply chain van hooguit drie ofvier weken, dat mogelijk is doordat de leveranciers in kleine hoeveelheden dicht in de buurt produceren. ‘Als ze tijdens de inkoop de plank een keer misslaan, dan is er nog geen paniek; zegt Christopher. ‘Dan hebben ze hooguit voor drie of vier weken voorraden in de pijplijn:
Christopher en Towill (2000) definieren agile als ‘het gebruikmaken van marktkennis in een virtueel bedrijf om voordelige kansen in een vluchtige markt’ te exploiteren. Om deze uitdaging aan te kunnen, moet de organisatie haar inspanningen richten op het bereiken van grotere behendigheid. Dat dient dusdanig gedaan te worden dat het proces van orderverwerking tot klantenlevering in een kortere doorlooptijd kan geheuren. Daarbij moet rekening gehouden worden met een mogelijke volumeverandering. Het moet de output aan de vraag van de markt snel kunnen aanpassen. We kunnen dit kortweg omschrijven als procesflexibiliteit. Deze kantoor huren amsterdam procesflexibiliteit, in de betekenis van het kunnen aanpassen van de vraag, is niet synoniem aan ‘leanness’. Zoals al eerder vermeid, heeft lean bij productie tot doel het verspillen van voorraden en onderhanden werkte minimaliseren. Het Iijkt paradoxaal, maar veel bedrijven, die in de productie lean hebben ingevoerd, prefereren om agile in hun toeleverketen toe te passen. In feite, schijnt het dat de voordelen van lean die tot de fabriek beperkt is, resulterend in paradoxale situaties waar de fabrikanten uiterst efficient zijn in het reduceren van hun voorraden aan onderdelen en onderhanden werk, terwijl de voorraad aan gerede voertuigen net zo hoog kan zijn als twee maanden verkoop. En toch moet de klant dan nog maanden wachten om de auto van hun keus te krijgen. Agile produceren betekent dat het productieproces snel aan veranderingen in de markt moet kunnen beantwoorden. In contrast met leanness, werkt het concept agile daarom daar waar de vraag vluchtig is ende klanteneis ten aanzien van verscheidenheid hoog is. Het doel van de agile-leveringsketen zou moeten zijn dat de voorraad bestaat uit half afgewerkte producten die op definitieve assemblage of toewijzing wachten. Dit is het kantoor huren arnhem concept ‘uitstel’ ook wel postponement genoemd. Het is een essentieel element in de agile-strategie. Het uitstel is gebaseerd op het principe om producten te willen ontwerpen die gemeenschappelijke platforms, componenten of modules gebruiken. De definitieve assemblage of de aanpassing zal pas plaatsvinden als de marktbestemming en/ofklant bekend is. Het voordeel van uitstel ligt in de hagere flexibiliteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *