Attitude- en gedragsoverbelasting

Gerelateerde afbeelding

De opvattingen en gedragingen in het attitude· en gedragsoverbelasting privé-leven zijn sterk gerelateerd aan de ervaringen op sociaal gebied die de manager in zijn werk heeft. Zo zal een manager in een managementfunctie die een keiharde opstelling vereist en weinig ruimte laat om gevoelens te tonen ook privé-problemen krijgen met het tonen van gevoelens van aanhankelijkheid en tederheid.
d Existentiële overbelasting Hierbij wordt gesteld dat mensen die onteVTe- existentiële overbelasting den zijn met hun flexplek huren rotterdam baan eerder psychische problemen hebben dan anderen. Zo kan een mislukte carrière een diepe depressie veroorzaken die zich uitstrekt over alle aspecten van het leven.
Vanwege het langdurig onder spanning staan wordt de manager ongevoelig voor gebeurtenissen in het privé-leven en zal zijn vermogen nog te genieten van zaken als hij VTij is verminderen. Emotionele uitingen zoals genot, verdriet, woede, plezier en pret worden onderdrukt. Kenmerkend is tevens een psychische afwezigheid of zoals Fransen over deze managers zeggen: ‘Il n’ est pas disponible’.
Deel b 1 Mensen en organisatie 6.4.4 Stress Stress is de belangrijkste oorzaak van het optreden van overbelasting. Bij stress kan een onderscheid worden gemaakt tussen stress als toestand en stress als een proces. Onder stress als toestand wordt verstaan: de psychologische en lichamelijke flexplek huren zwolle situatie die ontstaat wanneer aan een persoon eisen worden gesteld waaraan hij niet kan voldoen. Het stressproces kan worden gezien als de lichamelijke, psychologische en sociale veranderingen die samenhangen met de stresstoestand. De gevolgen hiervan zijn samengevat in het zogenoemde Michiganmodel21 In dit model wordt een bruikbare samenvatting gegeven van een aantal stadia in het stressproces (zie figuur 6.22).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *