BAR, NAR en markthuren

Voor BAR, NAR en markthuren geldt dat de hoogte afhankelijk is van: – Het type object: het BAR van woningen is lager dan dat van winkelvastgoed, dat is weer lager dan van kantoren. Bedrijfsgebouwen hebben het hoogste BAR. Een hogere BAR geeft een indicatie dat de markt verwacht goedkoop kantoor huren rotterdam rendement te halen uit de huuropbrengsten van een object (direct rendement) en minder uit de waardeontwikkeling (indirect rendement). Een lagere BAR impliceert het omgekeerde. Het gaat hier om tendensen, niet om een lineair verband. Een lineair verband zou impliceren dat het totaal rendement (TRR) van verschillende typen vastgoed hetzelfde is en dat is feitelijk niet zo; Locatie: het BAR op een A-locatie Goedkoop kantoor huren Zwolle in de Randstad is lager dan dat op een C-locatie buiten de Randstad. Staat van onderhoud en verwachtingen over de ontwikkeling van exploitatiekosten spelen een rol; Ouderdom vastgoed: het BAR van een ouder gebouw is hoger dan dat van vergelijkbare nieuwbouw. Ouderdom kan zowel betrekking hebben op marktechnische veroudering (het gebouw is niet meer marktconform) als op gebouwtechnische veroudering; Vraag en aanbod op de kapitaalmarkt: de afgelopen periode (tot circa 2007) zagen we een daling van het BAR van nieuwbouw objecten en een goedkoop kantoor huren amsterdam centrum stijging van de markthuren. De daling van het BAR was het gevolg van een grote toevloed van kapitaal, de markthuren stegen als gevolg van de grotere vraag naar ruimte. HOOFDSTUK 3 – VASTGOEDEXPLOITATIE: GEBRUIKEN EN BELEGGEN 69 Informatie over het BAR, NAR en de markthuren worden, op een hoog aggregatieniveau, gepubliceerd door de grote makelaarskantoren. 3.16 Marktwaarde versus DCF-waarde Hoewel de marktwaarde niet hetzelfde is als de DCF-waarde hebben deze waarden wel enige relatie met elkaar. Het is aan te bevelen de resultaten van goedkoop kantoor huren arnhem DCF waardering te toetsen aan de marktwaarde berekend op basis van het BAR via de BAR-methode. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld vaststellen of onze DCF waardering erg afwijkt van de marktwaarde door het geïmpliceerde BAR van onze DCF waardering te berekenen. Ook kunnen we toetsen of onze aannames over de waardeontwikkeling van een object enigszins marktconform zijn: het jaarlijkse geïmpliceerde BAR zal, los van fluctuaties in de markthuur, moeten stijgen en in ieder geval niet dalen. 3.17 Het rendement op een belegging Een aantal rendementsbegrippen is van belang voor het afwegen van investeringsbeslissingen en het meten van de performance van een object of portefeuille van objecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.