Begraafplaatsen en crematoria

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wet op de lijkbezorging, en de relatie met andere wetten.
10.3.1 Doel van de wet
Doel van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is het stellen van regels omtrent begraving en crematie van overledenen.
Om het doel te bereiken zijn kantoorruimte huren rotterdam in de Wlb de volgende instrumenten opgenomen. a voorschriften voor begraven en cremeren; b voorschriften voor begraafplaatsen en crematoria.
Ad a Begraven en cremeren Art. 1 Wlb bepaalt dat lijkbezorging geschiedt door begraving, verbranding of op andere bij of krachtens de wet voorziene wijze. Begraving geschiedt op een begraafplaats (art. 23 Wlb) en verbranding geschiedt in een crematorium (art. 49 Wlb).
Ad b Begraafplaatsen en crematoria Er mogen alleen begraafplaatsen en crematoria worden gebruikt die op basis van de kantoorruimte huren zwolle wet tot stand zijn gekomen. Art. 33 Wlb bepaalt dat een gemeente voor zich of met één of meer andere gemeenten samen ten minste één gemeentelijke begraafplaats heeft, tenzij Gedeputeerde Staten tijdelijk van die verplichting ontheffing hebben verleend. Betreffende de aanleg of uitbreiding van een gemeentelijke begraafplaats wordt de regionale Inspecteur van de volksgezondheid gehoord. Naast gemeentelijke begraafplaatsen kunnen er bijzondere begraafplaatsen zijn. Een bijzondere begraafplaats kan slechts worden aangelegd door een kerkgenootschap, door een kantoorruimte huren amsterdam privaatrechtelijke rechtspersoon of door een natuurlijk persoon. Een kerkgenootschap mag aanspraak maken op een redelijk deel van de grond die de gemeente als begraafplaats heeft bestemd (art. 38 Wlb). Voor het aanleggen of uitbreiden van een bijzondere begraafplaats mag slechts de grond gebruikt worden die de gemeenteraad daartoe heeft aangewezen. Voor het in gebruik nemen van de kantoorruimte huren arnhem bijzondere begraafplaats of van een deel daarvan is toestemming van burgemeester en wethouders nodig, die de toestemming alleen kunnen weigeren als niet aan de wettelijke voorschriften is voldaan (art. 41 Wlb).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *