Beschikbaarheid en affect

Beschikbaarheid en affect De meest invloedrijke onderzoeken naar beschikbaarheidsbias zijn uitgevoerd door onze vrienden in Eugene, waar Paul Slovic en zijn onderzoekspartner Sarah Lichtenstein de hulp kregen van onze oud-student Baruch Fischoff. Aldaar verrichtten ze baanbrekend onderzoek naar publieke risicoperceptie, onder andere met een enquête die het flexplek huren rotterdam standaardvoorbeeld voor beschikbaarheidsbias is geworden. Ze vroegen aan respondenten om na te denken over paren doodsoorzaken: suikerziekte en astma of hersenbloeding en verkeersongelukken. Bij elk paar gaven de respondenten aan welke doodsoorzaak vaker voorkwam en schatten ze de verhouding tussen de twee doodsoorzaken. Deze inschattingen werden vergeleken met de statistieken. Hierna vindt u enkele ontdekkingen. • Hersenbloedingen veroorzaken bijna twee keer zoveel sterfgevallen als alle verkeersongelukken bij elkaar, maar 80 procent van de respondenten flexplek huren zwolle achtte overlijden door een verkeersongeluk aannemelijker. • Tornado’s werden als een grotere killer gezien dan astma, hoewel dit laatste 20 keer zoveel doden oplevert. • De kans op overlijden door blikseminslag werd groter geacht dan sterfte door botulisme, hoewel dit laatste 52 keer zo vaak voorkomt. • De kans op overlijden door ziekte is r8 keer zo groot als de kans op overlijden door een ongeval, maar men vond de twee even aannemelijk. • De kans op overlijden door een ongeval werd 300 keer groter geacht dan de kans op overlijden door suikerziekte, hoewel de daadwerkelijke verhouding r:4 is.
De boodschap is duidelijk: inschattingen van doodsoorzaken worden beinvloed door de media. Deze media-aandacht flexplek huren amsterdam is op zich al gericht op nieuwswaarde en sensatie. De media vormen niet alleen de interessegebieden van het grote publiek, maar worden er ook door gevormd. Redacteuren zijn niet blind voor het feit dat bepaalde onderwerpen en meningen populair zijn. Ongewone gebeurtenissen (zoals botulisme) trekken onevenredig veel aandacht en worden dan ook als minder ongebruikelijk gezien dan ze daadwerkelijk zijn. De wereld in ons hoofd is geen exacte replica van de werkelijkheid; onze verwachtingen van de frequentie van bepaalde gebeurtenissen worden gekleurd door de invloed en emotionele intensiteit van de boodschappen waaraan we worden blootgesteld. Schattingen van doodsoorzaken zijn bijna altijd een directe weerslag van geactiveerde ideeën in het associatieve geheugen en vormen een goed flexplek huren arnhem voorbeeld van substitutie. Slovic en zijn collega’s gingen echter verder dan dat: ze zagen in dat het gemak waarmee mensen aan bepaalde risico’s denken en de emotionele reactie op die risico’s met elkaar verbonden zijn. Beangstigende beelden komen snel in ons op en levendige gedachten aan gevaar boezemen ons angst in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *