Bestelmethoden

Bestelmethoden
Voor het beheersen van voorraden zijn er enige bestelmethoden ontwikkeld. Deze voorraadaanvullingen zijn afhankelijk van de kosten die ermee gemoeid zijn en de hoeveelheid die men vergaderruimte huren rotterdam nodig heeft. Als de bestelkosten laag zijn, zal men zo veel mogelijk bestellingen doen. Hierdoor zal het vermogensbeslag klein blijven. De frequentie waarmee een leverancier uitlevert, zal echter vaak aan grenzen gebonden zijn, bijvoorbeeld eens per week of eens per maand. Bij de meeste bestellingen zijn de kosten, zoals we gezien hebben, echter aanzienlijk. Tegen deze achtergrond zal er een optimale bestelgrootte moeten worden bepaald. Bij de meeste leveranciers zijn hiervoor nog restricties ingebouwd. In kantoor huren per uur zwolle een doos zit vaak een bepaalde hoeveelheid artikelen. De bekende aantallen van twaalf(een dozijn) of 144 stuks (een gros) zijn sprekende voorbeelden hiervan.
De belangrijkste aspecten die men onderscheidt, zijn het bestelmoment en de bestelgrootte. Deze kunnen vervolgens worden opgedeeld in vaste en variabele mogelijkheden. Op basis daarvan kamen we tot vier mogelijkheden. Zie tabel 4.3 voor de bijbehorende benamingen.
TABEL 4.3 Overzicht van de meest gebruikte bestelmethoden
Na am Bestelmoment Bestelgrootte
BQ Variabel, op elk moment Vast of veelvoud van
BS Variabel, op elk moment Variabel tot bovengrens
sQ Vaste tijdstippen Vast of veelvoud van
sS Vaste tijdstippen Variabel tot bovengrens
In de praktijk is er naast de genoemde methoden nog een aantal variaties bedacht, bijvoorbeeld niet het hanteren van vergaderruimte huren amsterdam een bestelgrens, maar een bovengrens. Dit wordt vaak gedaan bij rackjobbers (Ieveranciers die de voorraad in het schap kunnen aanvullen) in supermarkten. Periodiek worden de schappen door deze leveranciers aangevuld tot een maximum. Er zijn bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, zoals Sorbo als leverancier van huishoudelijke artikelen. Dit bedrijf levert voor supermarkten branchevreemde producten, zoals afwasborstels en andere huishoudelijke artikelen (zie www.sorbo.nl). Als de gewenste bestelgrootte in het systeem met vaste hoeveelheden minstens dubbel zo groot is, kan de vaste bestelgrootte bijvoorbeeld ook als veelvoud van de vaste hoeveelheid vergaderruimte huren arnhem ingebracht worden. Deze oplossing wordt onder andere toegepast met het oog op verpakkingseenheden. Bij de meeste bestelsystemen is er wel een eenheid opgegeven waarin men moet bestellen (zie voorbeeld 4.4). De bestelling in een veelvoud van de vaste hoeveelheid wordt ook wel multiple quantity genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.