Betekenis van ‘recht’

Betekenis van ‘recht’
Waar mensen samenleven, kunnen hun belangen met elkaar in conflict komen. Belangenconflicten kunnen met de vuist of met wapens worden uitgevochten, maar ze kunnen ook vreedzaam worden beslecht. De basisbehoefte van een samenleving is veiligheid. Zonder bescherming tegen van buiten een samenleving komende agressie, zal deze snel flexplek huren rotterdam uiteenvallen. Om de veiligheid te garanderen, zal elke samenleving zich met kracht tegen agressie moeten kunnen verdedigen. Is de veiligheid eenmaal gewaarborgd, dan zal een samenleving al snel behoefte hebben aan ordening. Ordening is een voorwaarde voor menselijke ontplooiing. Het middel om ordening in een samenleving te bereiken, is macht. Macht kan worden omschreven als kracht voorzien van instemming vanuit de samenleving. De behoefte van een samenleving gaat echter verder dan ordening flexplek huren zwolle alleen. Een samenleving kan uiterst ongelukkig zijn, ondanks het feit dat deze perfect is geordend. Dictaturen hebben in het algemeen goed georganiseerde samenlevingen, terwijl de burgers daarin vaak zeer ongelukkig zijn. Voor een gelukkige samenleving is dus meer nodig dan alleen ordening. Een geordende samenleving heeft ook behoefte aan rechtsbedeling, dat wil zeggen: de overtuiging van de burgers dat de gecreëerde ordening in overeenstemming is met de wil van de burgers, dus dat zij rechtvaardig flexplek huren amsterdam worden behandeld. Daarvoor is nodig dat de machtsuitoefening door de overheid als rechtmatig wordt beoordeeld. Aldus wordt overheidsmacht overheidsgezag.
Bij de uitoefening van overheidsgezag bedient de overheid zich gewoonlijk van rechtsregels waaraan men zich moet houden. Al die gedragsregels bij elkaar noemen we recht. Naast de gedragsregels die de overheid uitvaardigt, kent een samenleving nog regels die de samenleving flexplek huren arnhem zelf uitvaardigt. Dit zijn de regels van religie, moraal en fatsoen. Het verschil tussen regels van moraal en fatsoen en rechtsregels is dat men de eerste regels straffeloos kan overtreden. De enige ‘straf’ op overtreding van moraal- en fatsoensregels zal zijn dat de samenleving de ‘overtreder’ niet meer accepteert en hem uitstoot. Van enige dwang daartoe van overheidswege is echter geen sprake. Kenmerkend voor rechtsregels is dat op overtreding de mogelijkheid van afdwingbare sancties staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.