Communicatie- en informatietheorie

Gerelateerde afbeelding

Besluitvormingstheorie
besluitvorming Besluitvorming komt als probleem op als ervan wordt uitgegaan dat de mens in zijn kenvermogen beperkt is en in zijn gedrag tevens onderhevig is aan subjectief-emotionele factoren. Dit kantoorruimte huren rotterdam betekent dat de mens als beslisser niet alle mogelijke handelingsalternatieven kán kennen, terwijl bij de overweging van alternatieven subjectieve factoren een rol spelen. De objectieve rationaliteit veronderstelling van ‘objectieve rationaliteit’, die de ‘homo economicus’ als beslisser kenhomo economicus merkt, wordt door Simon in de jaren 1945-195 0 vervangen door ‘beperkte rationaliteit’ Simon of ‘subjectieve rationaliteit’. In het kader van subjectieve rationaliteit past trouwens ook de subjectieve rationaliteit huidige aandacht voor ethiek en moraliteit in maatschappelijk verantwoorde besluitvorming vanuit ondernemingen. Moraliteit en geld ontmoeten elkaar dan steeds uitdrukkelijker (zie paragraaf 3. 6). In de besluitvormingstheorie wordt via de bijdrage van Simon, March en anderen ook afstand genomen van de gedachte dat er in een organisatie één beslisser is aan de top van de piramide. Het kantoorruimte huren zwolle besluitvormingsgebeuren wordt in de complexe organisatie tot onderzoeksprobleem verklaard en wordt als proces, in fasen te doorlopen, uitgediept. In dit boek wordt dat in hoofdstuk 5 nader uiteengezet. commumcaue- en De aandacht voor het vraagstuk van het communicatie- en informatieproces is wat betreft informatieproces zijn ontstaan in nauwe samenhang te zien met de cybernetica (stuurkunst). Communicatie communicatie wordt in een model gegoten als een proces waarin feedback als onderdeel van het communicatiegebeuren wordt beschouwd. Er wordt een ‘tweerichtingsverkeer’ op de voorfeedbackprincipe grond gesteld. Het feedbackprincipe vormt tevens een essentieel bestanddeel in de regeling of besturing van andere processen. In de kantoorruimte huren amsterdam mathematisch-technische uitwerking krijgt dit in de informatica of ruimer gesteld, vanuit de informatietechnologie, gebaseerd op de ‘Work Flow Management’- formele logica, tegenwoordig veel aandacht in ‘Work Flow-Management’systemen (en de svstemen daarbij benodigde software(pakketten) voor de besturing van bedrijfsprocessen. Zo ook, maar dan veeleer kwalitatief, in het ruimere managementproces, waarbij het in het algemeen gaat om beheersing van processen door normstelling, regeling, controle en bijsturing, ofwel door planning en control. Dit besturingsmodel valt inmiddels ook te kennismanagement herkennen in het zogenaamde ‘kennismanagement’. Als zodanig vormt dit een onderdeel van de communicatie en informatietheorie, vooral als deze sterk in de sfeer van de informatietechnologie kantoorruimte huren arnhem  wordt getrokken. Het verband met de besluitvormingstheorie is uitdrukkelijk aanwezig (zie verder in hoofdstuk 5). Communicatie kan zich in verschillende vormen voordoen, denk aan mondeling en schriftelijk. Ook in dit verband zijn verschillende structuren of patronen denkbaar. Voorzover er verband is tussen communicatiestructuur en effectiviteit van communicatie en besluitvorming wordt dit in de hoofdstukken 5, 8, 9, 1 0 en 1 1 behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *