Complexgegevens: basisinformatie over het vastgoedobject

Op complexniveau is het mogelijk met een productkaart de volgende gegevens weer te geven: complexgegevens: basisinformatie over het vastgoedobject en het gewenste kwaliteitsniveau; vastgoedstrategie: conform het strategische voorraadbeleid van de organisatie; vastgoedanalyse: organisatieafhankelijke speerpunten, SWOT-analyse; meldingen en klachten: bedrijfsruimte huren in Rotterdam aantal meldingen en klachten dat in een bepaalde periode is ontvangen, met bijbehorende kosten; huisvestingssatisfactie: tevredenheid over het vastgoedobject op basis van organisatieafhankelijke speerpunten; Gebouw in GebruikAnalyse (GGA): waardering op beeldverwachting, ruimtelijke, functionele en technische aspecten; ConditieMeting: gemiddelde technische kwaliteit per hoofdstukgroep plus het aantal risico’s; meerjarenplanning: geplande uitgaven per hoofdstukgroep en planmatigheid; financiële meerjarenplanning voor inzicht bedrijfspand te huur in Zwolle in inkomsten en uitgaven: winst- en verliesrekening, balans en kengetallen. Meerjarenbeheerplan De meerjarenbeheerplannen moeten gestructureerd en overzichtelijk van opzet zijn. 259 7.4.5 VASTGOEDMANAGEMENT Er kunnen dan ook gedetailleerde gegevens over de totstandkoming ervan in worden ondergebracht. Het beheerplan is nodig om degenen die zijn belast met het beheer van vastgoed in staat te stellen de aan hen opgedragen taken zo effectief mogelijk uit te voeren, doordat ze voortdurend over actuele informatie beschikken. Ook is het een bedrijfspand huren amsterdam hulpmiddel bij overleg met huurders, eigenaren en beheerders van vastgoed. Het meerjarenbeheerplan vormt dus een belangrijke bron van informatie waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Het is van belang dit beheerplan zorgvuldig op te bouwen en tijdig te actualiseren, zodat men het op ieder moment kan raadplegen. Een bedrijfspand huren in Arnhem meerjarenbeheerplan kan de volgende informatie bevatten: Inhoud Deel 1 Productkaart Deel 2 Inspectie technische ConditieMeting Deel 3 Inspectie Gebouw in GebruikAnalyse Deel 4 Programma van Eisen technische ConditieMeting Deel 5 Programma van Eisen Gebouw in GebruikAnalyse Deel 6 Knelpunten technische ConditieMeting Deel 7 Knelpunten Gebouw in GebruikAnalyse Deel 8 Meerjarenbeheerplan Deel 9 Financiële toetsing Deel 10 Jaarplan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *