Continue productie

Continue productie De meest aantrekkelijke vorm van productie is die vorm waarbij zieh geen voorraadvorming voordoet. Het komt er dan op neer dat het materiaal Continue continu door de onderneming stroomt. Dit noemen we continue productie. productie Deze structuur is in zijn uiterste vorm alleen mogelijk voor een product dat geen eigen vorm heeft en van nature kan stromen of meestromen, zoals we zien bij de fabricage van patates frites. Lopende band De lopende band is ook een vorm van continue productie, ook wel lijnLijnproductie productie genoemd. Het kantoor huren rotterdam voorbeeld van de fabricage van de T-Ford, dat we in paragraaf 1.2 beschreven, geeft aan welke gunstige resultaten er qua Productstroom- doorlooptijd mee zijn te realiseren. Bij deze productstroomgerichte strucgerichte tu ur of interne specialisatie worden de mensen die nodig zijn om een structuur bepaald product of dienst te maken in een afdeling samengebracht. Het materiaal voor dat product blijft binnen de afdeling. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de mensen en middelen op te stellen in de volgorde van de fabricagehandelingen voor dat product. Zie voor kantoor huren zwolle een mogelijke indeling van de productie figuur 6.10. Er is geen tussenvoorraad nodig. Men werkt voortdurend aan het product.
Denk hierbij niet alleen aan de lopende band. De producten kunnen ook van station tot station door de productiehal worden verplaatst. Ook de bouw van huizen op de bouwplaats kan op een continue wijze kantoor huren amsterdam worden uitgevoerd. De werknemers verplaatsen zieh dan van huis naar huis, met een zekere regelmaat. Doordat ze repeterende werkzaamheden uitoefenen, is de
productiebesturing over het algemeen eenvoudig. Het gaat erom dat de intervaltijden tussen de achtereenvolgende bewerkingen zorgvuldig worden bepaald. Deze afstemming kan eenmalig worden vastgesteld. In de vliegtuigbouw gebruikt men hiervoor barcharts (balkenplannen). Een voorbeeld Barcharts hiervan is weergegeven in figuur 6.11.
Per medewerker worden de taken vastgelegd en onderling afgestemd. Vier medewerkers zijn er in de cyclus in het station nodig. Iedereen weet exact wat er gedaan moet worden aan dat product. De afstemming tussen de elkaar opvolgende vliegtuigen is te zien in figuur 6.12.
Om de twee dagen moet een product afgeleverd worden. De barcharts voor de elkaar opvolgende producten moeten als een puzzel in elkaar gepast worden. Uit de groepsafstemming blijkt dat er zes medewerkers nodig zijn om onafgebroken aan het product te kunnen blijven werken. Daarnaast kantoor huren arnhem heeft men vier werkstations 3A tim 3D nodig om het product ongestoord te produceren. Zie figuur 6.10. Men weet op deze manier exact wanneer men welk onderdeel nodig heeft. De besturing van deze productielijn kan daardoor eenvoudig opgebouwd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *