De consequenties van ‘wat-als’ -scenario’s

Indien van tevoren de consequenties van ‘wat-als’ -scenario’s in kaart worden gebracht, dan ontstaat een goed beeld van de mogelijke risico’s. Beheersmaatregelen dienen vervolgens om de kans van optreden of de gevolgen van deze risico’s te be├»nvloeden. Dit hele proces van erkennen en omgaan bedrijfsruimte huren in Rotterdam met risico’s wordt risicomanagement genoemd. Het risico kunnen we als volgt omschrijven: Risico = kans x gevolg of: Risico = ernst x waarschijnlijkheid In de regel kunnen we stellen dat de kans om betere resultaten te behalen of meer winst te genereren toeneemt wanneer men meer risico neemt. Daarmee neemt ook bedrijfspand te huur in Zwolle het weerstandsvermogen toe. Een fors weerstandsvermogen betekent dat risico’s kunnen worden genomen. Durft men geen risico’s te nemen, dan zullen de resultaten beperkt blijven en groeit het weerstandsvermogen langzaam. Het duurt dan lang voordat het weerstandsvermogen zodanig is dat grote risico’s kunnen worden genomen (zie figuur 6- 18). Figuur 6-18 Risicoprofiel versus resultaat en bedrijfspand huren amsterdam weerstandsvermogen Keuze beste strategie op basis van beoogd resultaat, risico en vermogensontwikkeling resultaten risicoprofiel weerstandsvermogen Risicoanalyse Risicomanagement start met een risicoanalyse, de inventarisatie en prioritering van de risico’s. Er wordt expliciet aandacht gegeven aan de mogelijke oorzaken van de risico’s. De risicoanalyse is een belangrijke stap binnen het risicomanagement, want de bewustwording van de risico’s – de identificatie – is soms al bedrijfspand huren in Arnhem voldoende voor een betere procesbeheersing. Een goede risico-inventarisatie geeft inzicht in de belangrijkste risico’s, waardoor prioriteiten kunnen worden gesteld. Ook kan de risicoanalyse het nemen van beslissingen ondersteunen. De risicoanalyse bestaat uit twee stappen: identificeren en kwantificeren. 191 6.5 VASTGOEDMANAGEMENT Risico-identificatie is het systematisch in kaart brengen van de risico’s. Hierbij hoort het omschrijven van het risico en het onderzoeken van de bronnen, gevolgen, be├»nvloedbaarheid en tijdstip van optreden. Bij het kwantificeren van de risico’s worden de kans van optreden en de impact van het gevolg bepaald. Door te kwantificeren kunnen risico’s objectief met elkaar worden vergeleken, waarna een beheersmaatregel kan worden toegekend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *