De enquête

De enquête met het daten en het experiment met het muntje op de machine toonden aan, zoals ook bedoeld was, dat reacties op omvattende vragen over welzijn met een korreltje zout genomen moeten worden. Maar natuurlijk is de stemming van het moment niet het enige dat in flexplek huren rotterdam gedachten komt wanneer je gevraagd wordt je leven te beoordelen. Je zult
waarschijnlijk herinnerd worden aan belangrijke gebeurtenissen in je recente verleden of nabije toekomst: terugkerende zorgen, zoals de gezondheid van een partner, of de foute vrienden van je tienerzoon. Enkele ideeën die voor de vraag relevant zijn zullen bij je opkomen, maar vele andere niet. Zelfs wanneer de score die je aan je leven toekent niet beïnvloed wordt door volstrekt irrelevante voorvallen als het muntje op de machine, wordt deze score bepaald door flexplek huren zwolle een kleine steekproef van gemakkelijk beschikbare ideeën en niet door een zorgvuldige afweging van verschillende levensgebieden. Mensen die kort geleden getrouwd zijn of die verwachten in de nabije toekomst te trouwen, zullen dit feit waarschijnlijk naar boven halen wanneer ze een algemene vraag krijgen over hun leven. Omdat het huwelijk in de Verenigde Staten bijna altijd vrijwillig is, zal vrijwel iedereen die aan zijn of haar recente of binnenkort verwachte huwelijk herinnerd wordt met dit idee gelukkig zijn. Aandacht speelt in de puzzel een sleutelrol. Figuur 16 kan gelezen worden als een grafiek van de waarschijnlijkheid dat mensen aan hun recente of verwachte huwelijk zullen denken wanneer ze over hun leven bevraagd worden. Deze flexplek huren amsterdam gedachte zal in de loop der tijd steeds minder sterk naar voren komen wanneer het nieuwtje eraf is. De figuur toont een ongebruikelijk hoog niveau van tevredenheid over het leven, dat rond de huwelijksdatum twee of drie jaar in stand blijft. Maar als deze ogenschijnlijke piek het tijdsverloop van een heuristiek voor het beantwoorden van de vraag weerspiegelt, kunnen we er weinig uit opmaken over geluk of over de aanpassing aan het huwelijk. We kunnen er niet uit opmaken dat een periode van verhoogd geluk verscheidene jaren standhoudt en geleidelijk afloopt. Zelfs mensen die blij zijn om aan hun huwelijk herinnerd te worden wanneer ze een vraag krijgen over hun leven zijn de rest van de tijd niet noodzakelijk gelukkiger. Tenzij ze het flexplek huren arnhem grootste deel van de dag gelukkige gedachten over hun huwelijk hebben, zal dit niet direct van invloed zijn op hun geluk. Zelfs pasgehuwden die helemaal door hun liefde in beslag worden genomen zullen uiteindelijk weer op aarde nederdalen, en dan zal hun ervaren welzijn, net als dat van alle anderen, opnieuw afhangen van de omgeving en de activiteiten van het moment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.