De financiële zekerheid

De financiële zekerheid als reden sluit aan bij de verschuiving van de aandacht bij opdrachtgevers in de richting van de markt. Omdat de aandacht is gericht op het in beeld brengen van de marktontwikkelingen en het daarop inspelen, is er bij het technisch beheer behoefte aan financiële zekerheid. De reden dat er bij opdrachtgevers minder technische kennis in huis is, snijdt hout. Door de technische ontwikkelingen op het gebied van onderhoud is het steeds bedrijfsruimte huren in Rotterdam moeilijker up-to-date te blijven. Hier ligt een kans voor het uitvoerende bedrijf, mits dit wel de ontwikkelingen bijhoudt en vertaalt naar nieuwe onderhoudsconcepten. Alles bij elkaar zijn de voordelen voor de opdrachtgever vooral gelegen in de kosten en kwaliteitsbeheersing. Bij het financiële voordeel moet ook rekening worden gehouden met vermeden interne kosten doordat werkzaamheden bedrijfspand te huur in Zwolle worden verlegd. Uiteindelijk moet het voor de opdrachtgever beter en goedkoper kunnen, met name door de voordelen voor de opdrachtnemer. Voor de opdrachtnemer zijn de voordelen continuïteit door lange contractperioden met omzetzekerheid en flexibiliteit omdat hij zelf kan (gaan) bepalen op welke wijze de uitvoering plaatsvindt. Hierdoor wordt het ook interessant om innovaties door te voeren, omdat het voordeel hiervan direct bij de opdrachtgever terechtkomt (zie Straub, Vijverberg en Philipsen, Onderhoudsbeleid woningcorporaties: strategisch voorraadbeleid, stuurinstrumenten en onderhoudscontracten, 2000, p. 54-55). 9.4.4 De nadelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever Prestatiecontracten kunnen kostenverhogend werken, bedrijfspand huren amsterdam doordat de uitvoerende partij zich zo veel mogelijk wil indekken tegen onzekerheden en risico’s. Afhankelijkheid en gebondenheid aan één aannemer Gebondenheid aan één aannemer wordt door opdrachtgevers als een mogelijk nadeel van prestatiecontracten gezien. De opdrachtgever moet vertrouwen in de aannemer hebben. De eerste prestatiecontracten dienen dan ook met goede bestaande relaties in de praktijk gebracht te worden. Beperkte flexibiliteit van de opdrachtgever met betrekking tot het onderhoud Veel opdrachtgevers zijn bang dat prestatiecontracten hun beperkt in de flexibiliteit met betrekking tot het onderhoud. Wijzigingen in bedrijfspand huren in Arnhem onderhoudsbeleid moeten mogelijk blijven. De uitdaging voor de toekomst is dan ook hoe met prestatiecontracten kan worden ingespeeld op veranderende exploitatieperspectieven die de opdrachtgever ertoe nopen de prestatie-eisen aan te passen. Wanneer de opdrachtgever op basis van marktomstandigheden moet besluiten een vastgoedobject in de toekomst te slopen, dan zal hij tot die tijd de prestatie-eis met betrekking tot het onderhoud wellicht willen verlagen. Flexibiliteit aan de kant van de uitvoerende partij is hierbij gewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.