De grondexploitatie, projectontwikkeling (ontwerpen en bouwen), vastgoed-exploitatie en gebruik van kantoorruimte te huur.

De totstandkoming van vastgoed objecten geschiedt in fasen, die elkaar opvolgen als ware het een bedrijf & kolom. In dit boek worden de volgende fasen onderscheiden : de
grondexploitatie, projectontwikkeling (ontwerpen en bouwen), vastgoed-exploitatie en gebruik van kantoorruimte te huur. Ïn elk van deze fasen wordt waarde toegevoegd aan het halfproduct uit de voorgaande fase : de locatie wordt verworven, de bestemming wordt vastgelegd, de locatie wordt bouwrijp gemaakt, en wordt een plan voor ontwikkeld, een ontwerp gemaakt, gerealiseerd en tot slot wordt het vastgoed in gebruik genomen.

Dit vastgoedproces start vanuit een behoefte. Die behoefte kan fysiek zijn : de noodzaak om iets of iemand te huisvesten. Die behoefte kan ook commercieel zijn : de wens om inkomen te genereren uit de levering van huisvestingsdiensten. En die behoefte kan maatschappelijk zijn : het huisvesten van maatschappelijke dienstverlenende instellingen, het ontwikkelen van een gebied dan wel het herstructureren ervan.

De behoefte bepaalt wie het initiatief neemt. Is er sprake van een fysieke
huisvestingsbehoefte dan zal die meestal betrekking hebben op de huisvestingsbehoefte
van de initiatiefnemer. In dat geval gaat het veelal om maatschappelijk of bedrijfsgebonden vastgoed. In die situaties zijn de initiatiefnemer en de toekomstige gebruiker hetzelfde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *