De know/edge disease

In de jaren zeventig wijdde de internationale pers veel aandacht aan de Dutch disease: het onvermogen om economische groei en banen te scheppen. De nieuwe Hollandse ziekte heet de know/edge disease.
‘lnternationaal gezien presteert het Nederlandse universitaire onderzoek goed’, spreekt J. Bartelse, hoofd van de beleidsafdeling van de VSNU de doemdenkers tegen. Hij heeft de cijfers bij de hand. ‘We staan mondiaal op de tiende plaats wanneer we kijken naar de omvang van de totale kantoorruimte huren rotterdam wetenschappelijke productie; op de derde plaats wat betreft citaties, gemeten in absolute aantallen. Dat is voor een klein land niet siecht.Als het om onderzoek gaat, draait het vooral om de vraag: hoe houden we ons universitaire kennissysteem in de top! Terwijl het er bij het onderwijs meer om gaat te voorkomen dat we door de bodem heen zakken.’ Hij wijt dat laatste aan de voortdurende bezuinigingen die het onderwijs, en het wetenschappelijk onderwijs in het bijzonder, de laatste twintig jaar hebben getroffen. Nog meer cijfers: gemeten in nominale bedragen van 1980 (= 100) besteedde de kantoorruimte huren zwolle overheid in 1999 265% aan de zorgsector, 229% aan veiligheid en slechts 158% aan onderwijs; aan het wetenschappelijk onderwijs 71 %. Te r vergelijking: de nationale economie groeide in dezelfde periode tot 230%. ‘Dat zet de onderwijsprogramma’s onder druk. Het moet allemaal snel, want anders krijg je geen studiefinanciering meer. En de universiteiten krijgen een diplomabekostiging als ze een student afleveren. De academische vorming is daardoor uitgehold.’ Maar ook wat het wetenschappelijk kantoorruimte huren amsterdam onderzoek betreft hoort Bartelse uit zijn achterban vaak de klacht over het ‘uitgewoonde huis’. ‘Hebben we onze huidige positie niet te danken aan de investeringen van de jaren zestig en zeventig, die we nu uithollen1 Als je de ambitie hebt om als land mee te draaien in de mondiale kenniseconomie en als veel kantoorruimte huren arnhem van je productieprocessen afhankelijk zijn van de inzet van kennisintensieve werkers, dan moet je zorgvuldig met je universiteiten omgaan.Aan die ambitie hangt een prijskaartje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.