De machtsrelatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Modderen met moderne macht Hiërarchie is een vies woord in moderne organisaties. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden dienen zo laag mogelijk in het bedrijfte liggen. Bedrijven vergroten zo de betrokkenheid van werknemers en kunnen optimaal gebruik maken van hun kennis en vaardigheden. Het ontbreken of vervagen van de formele hiërarchie zet de deur open naar kantoor huren rotterdam het spel der vrije krachten: de diepgewortelde behoefte om in elke groep een pikorde vast te stellen. Hoe is het mogelijk dat iemand die eigenlijk niets te zeggen heeft binnen het bedrijf, een eigen koninkrijkje kan opbouwen en als een ware tiran kan regeren? Het antwoord is eenvoudig: niemand roept hem een halt toe. Even zo vaak zijn de verhalen over empowerment, zelfsturende teams en coaching niet veel meer dan de nieuwe gevel waarachter de oude macht schuilgaat. Ego’s zijn nu eenmaal weinig gevoelig voor managementmodes. Wie eens aan de macht geroken heeft, wil er ook wel van genieten. Tutoyeren en het gebruik van voornamen vormen daarvoor geen beletsel, want het kantoor huren zwolle machtsspel wordt subtiel gespeeld. Dit is geen pleidooi voor herstel van autoritair management. De omgeving waarin bedrijven opereren is te complex om enkelingen eenzijdig de dienst te laten uitmaken. Het is echter ook een misverstand te denken dat macht in moderne organisaties niet langer bestaat, of niet meer nodig is. Verlicht despotisme is volgens sommigen het ideale compromis: helderheid over de machtsverhoudingen en tegelijkertijd volop ruimte voor rationele argumentatie. Verlichte despoten, succesvolle topbestuurders met een sterk persoonlijk charisma, zijn de mythische helden van het bedrijfsleven. Het probleem van het verlicht despotisme is echter kantoor huren amsterdam de keuze van de despoot. Ondanks Management-Developmentprogramma’s, assessmentcenters en wat dies meer zij, is het allerminst vanzelfsprekendheid dat de baas ook competent is. Cynici beweren zelfs het tegendeel. Veelgeprezen topmanagers hebben in elk geval vaak gemeen dat zij op een goede dag met daverend geraas van hun voetstuk donderen. Het blijft modderen met macht. Dat is niet verwonderlijk. Macht speelt een wezenlijke rol waar mensen samenwerken, ook zonder dat ze zich daar steeds ten volle van bewust zijn. Het spel om de macht is nooit helemaal uitgespeeld. Moderne managementtechnieken noch oude leiderschapsmythen kunnen daar iets aan veranderen.
Ook kan gekozen worden de machtsrelatie te wijzigen. Een voorbeeld hiervan is over te gaan op verplatting of kantoor huren arnhem horizontalisering van de organisatie. Hierdoor ontstaan minder ‘tussenfuncties’ en de bovenbeschreven nadelen. Tevens heeft men de mogelijkheid de taken van de overgebleven organisatieniveaus uit te breiden en daardoor aantrekkelijker te maken. 6.3.2 leiderschap Teneinde de organisatiedoelen te bereiken zal de leider over bepaalde kwaliteiten moeten beschikken. Het gaat hierbij om een combinatie van aanleg en opleiding. Levenservaring blijkt echter van grote invloed op de kwaliteit van leiderschap. Medewerkers verwachten van een leider dat deze hen kan helpen om hun werk tot een zinvolle en prettige tijdsbesteding te maken. Ze zullen de leider trouw blijven als hij erin slaagt om hun behoeften te bevredigen.
Er mag worden gesteld dat iemand een leider is naarmate hij: • aanhangers of volgelingen weet te trekken, wier aanhang of navolging vrijwillig is; • demonstreert dat hij de beste methode heeft om de wensen van zijn aanhang te vervullen; • op een deskundige wijze met deze methoden kan omgaan.
In de praktijk is gebleken dat een leidinggevende rol zich niet laat opdringen. Een manager kan zich slechts als leider handhaven zolang hij bewijst dat hij de superieure persoon is met de beste methode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *