De profielen

Nu kunt u deze regels toepassen op de profielen van de patiënten A en B. De slechtste beoordeling (8 op een tienpuntsschaal) was voor beide patiënten gelijk, maar de laatste beoordeling voor het einde van de behandeling was 7 voor patiënt A en slechts r voor patiënt B. Daarom was het piek-afloop-gemiddelde 7,5 voor patiënt A en slechts 4,5 voor patiënt B. Zoals verwacht hield patiënt A een veel slechtere herinnering over aan de behandeling kantoor huren rotterdam dan patiënt B. Patiënt A had de pech dat zijn behandeling op een slecht moment werd afgesloten, en dit bezorgde hem een onaangename herinnering. Nu zitten we met een luxeprobleem vanwege onze beschikking over twee maten van ervaren utiliteit – het hedonimeter-totaal en de retrospectieve beoordeling – die fundamenteel van elkaar verschillen. De hedonimeter-totalen worden door een waarnemer berekend op grond van de rapportage van ervaringsmomenten. Bij deze beoordeling speelt de duur van de ervaring een belangrijke rol, omdat de berekening van het ‘gebied onder de curve’ aan alle momenten een gelijk gewicht toekent: twee minuten pijn op niveau 9 zijn twee keer zo erg als één minuut op hetzelfde niveau van pijn. De uitkomsten van dit experiment en van andere experimenten laten echter zien dat de retrospectieve beoordelingen kantoor huren zwolle ongevoelig zijn voor duur en dat ze twee bepaalde momenten, de piek en de afloop, veel zwaarder laten wegen dan andere. Welke beoordeling is dan de meest passende? Welke zou de arts moeten gebruiken? Deze keuze heeft implicaties voor de medische praktijk. We merkten hierover het volgende op: • Als het erom gaat de herinnering aan de pijn bij patiënten terug te dringen, kan een vermindering van de kantoor huren amsterdam piekintensiteit van de pijn van
meer belang zijn dan het bekorten van de behandeling. Volgens dezelfde redenering kan een geleidelijk verminderen van de pijn de voorkeur verdienen boven een plotselinge vermindering als patiënten een betere herinnering aan de behandeling bewaren wanneer de pijn aan het einde van de behandeling draaglijk is. • Als het erom gaat de hoeveelheid feitelijk ervaren pijn terug te dringen, kan een snelle uitvoering van de behandeling passend zijn zelfs als deze de kantoor huren arnhem piekintensiteit van de pijn verhoogt en de patiënten belast met een afschuwelijke herinnering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *