De psychologie

Afkeer van verlies is ongetwijfeld het belangrijkste begrip dat de psychologie aan de gedragseconomie heeft bijgedragen. Dit is vreemd omdat het niemand verbaast dat mensen uitkomsten in termen van winst of verlies beoordelen en dat verlies zwaarder weegt dan winst. Amos en ik zeiden vaak voor de grap dat we onderzoek deden naar een onderwerp waar onze kantoor huren rotterdam grootmoeders veel vanaf wisten. Maar in werkelijkheid weten we meer dan onze grootmoeders en kunnen we afkeer van verlies nu een plaats geven in de context van een meer omvattend tweesystemenmodel van de menselijke geest en meer in het bijzonder van een biologisch en psychologisch gezichtspunt waarin negativiteit en vermijding de boventoon voeren in plaats van positiviteit en toenadering. We kunnen de gevolgen van afkeer van verlies vaststellen in een verrassend grote verscheidenheid van observaties: wanneer goederen tijdens transport verloren gaan, worden alleen de directe kosten vergoed, grootschalige reorganisaties mislukken heel vaak en beroepsgolfers putten nauwkeuriger voor par dan voor een birdie. Mijn slimme kantoor huren zwolle grootmoeder zou verbaasd zijn over de specifieke voorspellingen die ontleend zijn aan een algemeen idee dat zij als vanzelfsprekend kantoor huren amsterdam beschouwde. Toen u naar de linkerafbeelding keek, begon uw hart sneller te kloppen. 1 Het begon zelfs al sneller te kloppen voordat u kon uitmaken wat er aan dat kantoor huren arnhem plaatje zo griezelig is. Na enige tijd hebt u misschien de ogen van een doodsbange persoon gezien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *