De rechthebbenden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De rechthebbenden kunnen slechts op twee gronden vernietiging van de beslissing van de minister vragen: op grond van het feit dat ten onrechte niet tot onteigening is overgegaan, of op grond van het feit dat het gebruik van het goed meer wordt beperkt dan voor het werk nodig is. Vernietiging op winkel huren rotterdam een van deze gronden kan worden gevraagd bij het gerechtshof binnen één maand na de beslissing van de minister. Geschillen over de bij het opleggen van de gedoogplicht toegekende schadevergoeding staan ter kennisneming aan de kantonrechter, volgens de normale regels van het burgerlijke procesrecht.
Een plicht te gedogen dat een werk winkel huren zwolle wordt veranderd of verplaatst, kan volgens een soortgelijke als de hiervoor behandelde procedure worden opgelegd. Verplaatsing van een werk op verzoek van de rechthebbende zelf is in beginsel ook mogelijk, maar deze zal doorgaans dan zelf de kosten moeten dragen.
8.11 Ontgrondingenwet
Achtereenvolgens komen winkel huren amsterdam aan de orde het doel en de instrumenten van de Ontgrondingenwet, en de relatie met andere wetten.
8.11.1 Doel van de wet
De Ontgrondingenwet heeft tot doel de verzekering van een doelmatige belangenafweging van de verschillende bij ontgrondingen betrokken belangen. Onder ontgronden verstaat de wet het door afgraven, baggeren en dergelijke, aanmerkelijk verlagen van het bodempeil ten behoeve van winkel huren arnhem de winning van zand, grind en andere delfstoffen. Normale werkzaamheden voor de land- en tuinbouw vallen dus niet onder dit begrip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *