De utiliteit

We kwamen er spoedig achter dat we een ernstig geval van verblinding door theorie te boven waren gekomen, omdat het idee dat we verworpen hadden, nu niet alleen onjuist maar zelfs absurd leek te zijn. Het deed ons plezier dat we niet in staat waren onze rijkdom van dat moment op het niveau van tienduizenden dollars in te schatten. Het idee dat je een houding tegenover kleine kantoor huren rotterdam veranderingen zou kunnen afleiden uit de utiliteit van rijkdom, leek nu onverdedigbaar. Je weet dat je op theoretisch gebied een stuk bent opgeschoten als je je niet langer kunt voorstellen dat je zó lang iets over het hoofd hebt gezien wat zó vanzelfsprekend was. Toch hadden we er nog jaren voor nodig om de implicaties van ons denken over uitkomsten in termen van winst en verlies te verkennen. In de utiliteitstheorie wordt de utiliteit van een winst vastgesteld door de utiliteiten van twee kantoor huren zwolle toestanden van rijkdom te vergelijken. De utiliteit van een extra 500 dollar wanneer je rijkdom r miljoen is, is het verschil tussen de utiliteit van r miljoen 500 en de utiliteit van r miljoen. En als je het grootste van deze twee bedragen bezit, is de disutiliteit opnieuw het verschil tussen de utiliteiten van de twee toestanden. In deze theorie kunnen de utiliteiten van winst en verlies alleen maar verschillen in hun teken (+of-). Er is geen mogelijkheid om rekening te houden met het feit dat de disutiliteit van een kantoor huren amsterdam verlies van 500 dollar groter zou kunnen zijn dan de utiliteit van een winst van hetzelfde bedrag -hoewel dit natuurlijk heel goed het geval kan zijn. Op grond van verblinding door theorie werden mogelijke verschillen tussen winst en verlies niet verwacht en evenmin onderzocht. Er werd van uitgegaan dat het onderscheid tussen winst en verlies er niet toe deed, en dat het daarom geen zin had er onderzoek naar te doen. Amos en ik zagen niet direct in dat onze gerichtheid op veranderingen in kantoor huren arnhem rijkdom de weg baanden naar de verkenning van een nieuw thema. We hielden ons vooral bezig met verschillen tussen goksituaties met een hoge of lage kans op winst. Op een dag vroeg Amos langs zijn neus weg: ‘En hoe zit het dan met verlies?’ en toen ontdekten we snel dat onze bekende afkeer van risico’s plaatsmaakte voor het opzoeken van risico’s als we ons aandachtspunt verlegden. Neem de volgende twee problemen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *