De verhoogde productiviteit

Deze nieuwe organisatievorm had een aanzienlijk effect op de productiviteit, zoals Marx vaststelde:
‘Een handwerker die verschillende deelprocessen in de productie van een artikel achtereenvolgens uitvoert, moet nu eens van plaats en dan weer van gereedschap wisselen. De overgang van de kantoorruimte huren rotterdam ene verrichting tot de andere onderbreekt de loop van zijn arbeid en vormt in zekere zin open plaatsen in zijn arbeidsdag. Deze open plaatsen verdwijnen zodra hij de gehele <lag een en dezelfde verrichting voortdurend uitvoert, of ze worden kleiner naarmate de afwisseling van zijn bezigheid afneemt.
De verhoogde productiviteit is hier verschuldigd of aan groter gebruik van de arbeidskracht in een gegeven tijdsruimte, dus aan de toegenomen intensiteit van de
arbeid, of aan vermindering kantoorruimte huren zwolle van onproductief gebruik van de arbeidskracht. De grotere krachtsinspanning namelijk, vereist door iedere overgang tot beweging vanuit een toestand van rust, wordt vergoed door een langere voortzetting van de eenmaal bereikte snelheid. Aan de andere kant benadeelt de voortzetting van gelijkvormige arbeid de kracht en levendigheid van de geest, die behagen schept en tot rust komt in en door afwisseling van werkzaamheid.’5
Men kan veel van Marx zeggen. Lang niet al zijn woorden waren profetisch, maar deze wel. Alle elementen in de daaropvolgende geschiedenis van de menselijke arbeid vinden we erin terug. Daar zijn de twee manieren waarop een hogere productiviteit uit mensen kan worden gewrongen: 6f door kantoorruimte huren amsterdam vergroting van de intensiteit van de arbeid, de methode-van-de-natte-ruggen, 6f door het verminderen van onproductieve activiteiten. Lean production wordt heden ten dage aangeprezen als een geheel nieuwe methode van productiemanagement, maar is in feite niets anders dan een doorvoering van deze beide principes tot de uiterste consequentie. Het proces waarin ‘de ambachtsman geleidelijk zijn bekwaamheid verliest om zijn oude handwerk in de volle uitgebreidheid toe te passen’ voorspelt de massale dekwalificatie en uitholling van vakrnanschap in het tijdperk van de massaproductie; de periode waarin ook de ‘open plaatsen in de arbeidsdag’ grondig werden geelimineerd. En de sociaal-psychologische elementen van monotoon en repeterend kantoorruimte huren arnhem werk-terwijl ‘de menselijke geest behagen schept in afwisseling van werkzaamheid’ -werden zichtbaar toen in de jaren vijftig en zestig van de 2oe eeuw dit stelsel tot het uiterste werd geperfectioneerd .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *