Door gebrek aan innovatiekracht

Door gebrek aan innovatiekracht is onze concurrentiepositie duidelijk verslechterd Nederland heeft van oudsher een bijzonder sterke positie in de internationale supply chains, door (reeds genoemde) geografische ligging en achterlandverbindingen, maar ook door het tussen het bedrijfsleven gecoördineerde – en internationaal geroemde – beleid ter versterking van Nederlandse kantoor huren per uur rotterdam positie als vestigingsland. In de afgelopen jaren hebben de ans omringende landen dit beleid echter met succes gekopieerd. En op het nieuwe selectiecriterium van kennisinfrastructuur en innovatievermogen weet Nederland zieh nog niet positief te onderscheiden. Vergeleken met andere dienstverlenende sectoren heeft de Nederlandse supply-chain’sector’ een lage innovatiegraad. Dit beperkte innovatieve gehalte vloeit voort uit de specifieke omstandigheden en uitdagingen van de verschillende partijen die samen deze ‘sector’ vormen. Nederlandse producenten/ merkeigenaren lopen internationaal niet voorop in supply-chaininnovaties, terwijl kantoor huren per uur zwolle dergelijke bedrijven in het buitenland juist belangrijke aanjagers van innovatie blijken te zijn. Logistieke dienstverleners blijken de innovaties van hun opdrachtgevers wel te kunnen volgen maar zijn nog onvoldoende in staat om zelf innovatie te initieren. De Nederlandse transporteurs zijn te kleinschalig – en op basis van hun positie aan het eind van de supply chain ook niet goed gepositioneerd – om innovatie te initieren. De kennisinstituten beschikken over een goede naam op het gebied van supply-chainonderzoek maar zijn te weinig marktgericht, te versnipperd kantoor huren per uur amsterdam en onvoldoende goed in het opleiden tot startend ondernemerschap. De Nederlandse overheid, ten slotte, slaagt er niet in om effectief innovatiebeleid voor de supply chain te ontwikkelen doordat te veel instanties te veel verschillende doelstellingen ongecoördineerd van elkaar proberen te realiseren.
Als gevolg van dit gebrek aan innovatievermogen is de Nederlandse concurrentiekracht de afgelopen jaren afgebrokkeld. Zo is Nederland weggezakt op de ranglijst voor favoriete logistieke vestigingslanden. Stand ans land in 1998 nog fier bovenaan, inmiddels hebben we ßelgie, Duitsland en Frankrijk voor moeten laten gaan. Ook de relatieve concurrentiepositie in containeroverslag en de vestiging van nieuwe distributiecentra neemt snel af.
De verslechtering van de Nederlandse concurrentiepositie is ernstig Het uitvoeren en managen van de supply chain levert zeer veel werkgelegenheid: meer dan 600 000 Nederlanders zijn in de logistiek kantoor huren per uur arnhem werkzaam. En als we dit doortrekken, tot logistieke functies bij productiebedrijven en ziekenhuizen, kamen we misschien wel over de 1000000. Een efficiente supply chain is echter van veel groter belang dan ‘alleen’ de directe werkgelegenheid die ermee samenhangt. De besparingen die dankzij innovatie kunnen worden bereikt op de kosten van logistiek vertalen zieh immers in een lagere kostprijs voor producten en versterkt zo onze concurrentiekracht op de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *