Ecologische duurzaamheid

Gerelateerde afbeelding

Duurzaamheid kent verschillende facetten die in onderlinge samenhang bezien moeten worden, denk aan: Economische duurzaamheid. Deze is gericht op continuïteit van de organisatie, op evenwichtige economische groei, op synergie, op versterking van het geheel. Organisatorische duurzaamheid. Deze is gericht op bestendige organisatorische oplossingen, op een integrale kantoorruimte huren rotterdam aanpak van problemen – en niet op de waan van de dag, de hype van de week of het achternalopen van telkens wisselende ideeën van steeds weer nieuwe managementgoeroes. Sociale duurzaamheid. Deze is gericht op goede arbeidsverhoudingen, op ontwikkeling van talenten, op ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen, ofwel op ‘empowerment’, opdat ieders krachten en talenten optimaal worden benut.
Ecologische duurzaamheid. Deze is gericht kantoorruimte huren zwolle op het behoud van natuur- en milieuwaarden, maar ook op het behoud van cultuurwaarden. Maatschappelijke duurzaamheid. Deze is gericht op een evenwichtige maatschappelijke ontwikkeling, op een verstandige rolverdeling tussen private en publieke partners, op rechtvaardigheid en het functioneren van een rechtsstaat, waarbij iedereen zich (zo veel mogelijk) in het algemeen belang aan de regels houdt.
Samenvattend kan worden gesteld: duurzaamheid is het op consistente wijze oog hebben voor de toekomst en het streven naar langdurig werkzame oplossingen van problemen.
Hoofdstuk 3 ORGANISATIES EN MAATSCHAPPELIJKE OMGEVING
3.4.3 Internationalisatie kantoorruimte huren amsterdam van het bedrijfsleven
Bedrijven richten zich op andere landen en op internationale markten om verschillende redenen. Soms is groei op de thuismarkt niet meer mogelijk en moet verdere groei over de grenzen heen totstandkomen. In andere gevallen kan de winst worden verbeterd door op grotere schaal de gedane investeringen te benutten en de productiekosten te verlagen. Spreiding van activiteiten over meer kantoorruimte huren arnhem landen of regio’s maakt een bedrijf minder gevoelig voor specifieke ontwikkelingen en risico’s in één regio of land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *