Een BTW-vrijgestelde huurder

Er zit een BTW-vrijgestelde huurder in, te weten het bankfiliaal. Gezien het feit dat het een ouder gebouw is zal de markthuur kantoor huren per uur rotterdam van het bankgedeelte vermoedelijk 5% lager liggen. De extra opslag compenseert het BTW verlies zodat we dus alles exclusief BTW kunnen uitrekenen. Let op dat in dit kader een deel van de BTW op het achterstallig onderhoud niet terugvorderbaar is. De markthuur bedraagt 1 .318.000 Overigens kan men vraagtekens kantoor huren per uur zwolle zetten bij de hoogte van de markthuur van het leegstaande gedeelte A2 BAR volgens fondsaanbieder is 7,4% BAR berekend op basis van markthuur en achterstallig onderhoud is 6,6% 358 INVESTEREN IN VASTGOED. GROND EN GEBIEDEN A3 Het object is 20 jaar oud en we stellen de volgende kritische vragen: – Treedt er geen veroudering in de markthuur op? – Moet het BAR niet wat toenemen? – Is dan achterstallig onderhoud niet echt nodig? – Hinderlijk is dat juist in die periode de overige huurcontracten aflopen. Kun je goed herverhuren in een verouderd gebouw? De restwaarde rekening vergaderruimte huren amsterdam houdend met ontwikkeling markthuur, BAR en onderhoud is 1 3.699.051 De restwaarde volgens ‘Het Gouden Beleg’ had moeten zijn 20.236.375 Bl De IRR is 6,9% B2 De IRR is 4,2% B 3 D e IRR is 5,0% De IRR is vrijwel gelijk aan de hypotheekrente. Er is dus geen hefboom of misschien wel een negatief werkende hefboom. B4 De IRR is 2,2% BS Bij deze uitgangspunten is er geen oplossing voor de IRR Cl De IRR is 9,9% in plaats van de voorgestelde 1 1,0% C2 De voorgestelde uitkering aan de vennoten van 1.187 . 126 is te laag en zou feitelijk 6.187 . 126 moeten zijn. D – Na een paar jaren bleek dat de leegstaande ruimte niet of nauwelijks verhuurbaar was. Ondanks de geruststellende woorden van Het Gouden Beleg – De huurgarantie liep af. Het roltrap onderhoud kantoor huren per uur arnhem werd niet uitgevoerd – De winkeliersvereniging klaagde – De liquiditeitsreserve raakte snel op: de kasstroom werd negatief – De vennoten wilden niet bijstorten – De werkelijke waarde kwam aan het licht – De vennoten waren al hun geld kwijt en de bank leed een fors verlies E Direct rendement is 6,0%. Indirect rendement is 3,0%. Totaal rendement is 9,0% F Direct rendement in jaar 1 is 8,6 % , in jaar 2 8, 1 % Indirect rendement in jaar 1 is 10, 7 % , in jaar 2 8, 1 %

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *