Een eenvoudige kosten-batenverhouding

En op een hoger niveau doet zieh hetzelfde verschijnsel voor. De bank was vanouds de aangewezen werkgever voor wie na de havo niet verder studeerde. Maar volgens de stellige opvatting van een lid kantoorruimte huren rotterdam van de Raad van Bestuur van Fortis zal zijn organisatie in de toekomst alleen nog maar hbo’ers en academici aannemen. Verdeeld over de onderscheiden onderwijsniveaus in de beroepsbevolking vertoont de overscholing in 2000 het volgende beeld ( tussen haakjes het niveau in 1994): • uitgebreid lager: • middelbaar: • semi-hoger: • hoger: • totaal: 14,4% (12,9) 26,6% (25,4) 26,5% (23,0) 36,9% (28,2) 24,9% (22,0) In 2000 bedroeg de omvang van de overscholing dus ongeveer een kwart van alle kantoorruimte huren zwolle werknemers. Opmerkelijk is dat juist onder de hoogst opgeleiden (hbo’ers en academici) de ‘onderbenutting van het menselijk kapitaal’ het sterkst is toegenomen; onder academici met ruim 8,5 procentpunt tot 37%. En dat in een tijd van een overspannen arbeidsmarkt, waarin men zou mogen verwachten dat de schaarse arbeidskrachten hogere eisen kunnen stellen aan de inhoud van hun werk. Het gaat hier om een structurele verandering in het arbeidsbestel. Ter vergelijking: in 1971 was nog geen 5% van de hoger opgeleiden ‘overschoold’ voor de functie die zij uitoefenden. Vaak wordt dit verschijnsel verklaard vanuit een eenvoudige kosten-batenverhouding. In een ruime kantoorruimte huren amsterdam arbeidsmarkt kunnen werkgevers hogere eisen stellen. Het kan dan verleidelijk zijn om te redeneren: ach, als ik nu toch voor deze mbo-functie een hbo’er kan krijgen die hetzelfde kost … dan krijg ik meer kennis voor hetzelfde geld. Nederland heeft inderdaad heel lang een ruime arbeidsmarkt gekend. De krapte dateerde pas van na i995. Maar juist op de overspannen arbeidsmarkt in de tweede helft van de jaren negentig ging de ‘onderbenutting van het menselijk kapitaal’ door, met name onder de hoogst opgeleide groep. Dat kan de verklaring niet zijn, althans niet de hele verklaring.
Er is een heel andere kantoorruimte huren arnhem reden voor wat op het eerste gezicht ‘onderbenutting van het menselijk kapitaal’ lijkt; een verklaring vanuit de veranderingen die zieh afspelen aan de binnenkant van het werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *