Een hoog niveau van bescherming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de kantoor huren rotterdam vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk – bij voorkeur bij de bron -te beperken en ongedaan te kantoor huren zwolle maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast (art. 8.11lid 3 Wm). Uitgangspunt is derhalve toepassing van de best beschikbare technieken (BBT). In haar uitspraken stelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat bij de toepassing van art. 8.10 en 8.11 Wm aan het vergunningverlenend kantoor huren amsterdam bestuursorgaan een zekere beoordelingsvrijheid toekomt, die haar begrenzing onder meer vindt in hetgeen uit de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten voortvloeit.
Het is van belang de kantoor huren arnhem voorschriften zodanig precies te formuleren dat de noodzakelijke milieubeschermende maatregelen ook werkelijk voor het bedrijf gelden en gehandhaafd kunnen worden en dat essentiƫle elementen tot de aanvraag en daarmee ook tot de vergunning behoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *