Eisen van het distributiekanaal

Wensen en eisen van het distributiekanaal Wensen en eisen van het distributiekanaal worden ingegeven door het streven naar efficiency bij grossiers en detaillisten. De eisen die de hantle! stelt aan de distributieverpakkingen, kunnen verschillen van land tot land. De tendens is echter wel dat er steeds kantoor huren rotterdam meer standaardisatie plaatsvindt in de verpakkingen. In Nederland wordt standaardisatie vooral gepropageerd door de Stichting Ketenmoduul (1987). Het betreft met name de standaardisatie van de distributieverpakkingen (omverpakkingen). Deze kan uiteraard gevolgen hebben voor de standaardisatie van de consumentenverpakking. In de winke! heeft men graag meer en meer displayverpakkingen, die zo in het schap kunnen worden gezet nadat er een deksel is afgescheurd of een folie is verwijderd. Ad 5 Informatie over identiteit en handlingeisen Doordat veel personen met dezelfde kantoor huren zwolle verpakking te maken krijgen, is het belangrijk de juiste identiteit (gegevens) op de verpakking te vermelden. We kunnen hierbij denken aan de materials handler (die het product in het magazijn op de juiste stelling moet plaatsen), aan de transporteur (die moet weten wat erin zit en waar het heen moet), aan de ontvanger, aan de douane en aan de voorraadbeheerder. Te veel informatie is niet goed omdat het geheel daardoor onoverzichtelijk kan worden. Over het algemeen bevat de vermelding van aantal colli, gewicht, artikelnummer, leveranciersnaam, bestemming en handlingetiketten, voldoende informatie voor alle personen die met de verpakking te maken krijgen. Ad 6 Transportvoorschriften Vooral bij exportartikelen moet men in de gaten houden wat de eisen kantoor huren amsterdam zijn die de ontvanger (het ontvangende land) stelt aan gewicht en materiaal van ende minimuminformatie op de verpakking. Ook milieuaspecten speien bij transportvoorschriften een rol.
De meeste distributieverpakkingen worden tegenwoordig verzameld tot ladingseenheden. Meestal gebeurt dat op hauten pallets. De ladingseenheden moeten tijdens transport en handling stabiel zijn. Daarom worden ze ‘gezekerd; dat wil zeggen stabiel gemaakt tegen schuiven, glijden of omvallen. Bij het ontwerpen van de verpakking zal men deze eisen in de gaten moeten houden. Afhankelijk van het type verpakking, zal men aan bepaalde eisen meer aandacht moeten besteden dan andere. Voor de distributieverpakking bijvoorbeeld zal de bescherming meer aandacht moeten hebben dan de commercie!e uitstraling, die voor de consumentenverpakking juist zo belangrijk is.
Consumentenverpakkingen Een consumentenverpakking moet voldoen aan de wensen en verlangens van een aantal verschillende partijen, te weten de producent, de distribuant, de consument ende wetgever. Deze partijen kantoor huren arnhem hebben elk hun eigen pakket van eisen, waarvan zij vinden dat de consumentenverpakking moet voldoen. Voor elke partij vermelden we een aantal eisen.
Volgens de producent moet de consumentenverpakking: • voorafgaande aan de bewerking economisch opgeslagen kunnen worden, dat wil zeggen weinig opslagruimte innemen; • in het verpakkings- en opslagproces efficient verwerkbaar zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.