Gecentraliseerde functionele structuur

Gerelateerde afbeelding

Bij voortgaande groei in de vorm van een toenemend aantal verschillende producten komt in de middelgrote tot grote bedrijven de vraag op of een P-indeling (direct onder de directie) niet beter zal werken dan de tot dan toe gehanteerde F-indeling. Een groot voordeel is dan dat de coördinatie van de verschillende operationele activiteiten op een lager niveau in de organisatie kantoorruimte huren rotterdam wordt gelegd. De directie kan zich dan meer bezig gaan houden met het te voeren beleid en het bedrijfsstrategische belang. In een dergelijke situatie komt dikwijls een P(roductgroep)-indeling tot stand, ook wel als divisieorganisatie aangeduid. Elke productgroep heeft dan een eigen leiding (divisiedirectie) met daaronder gegroepeerd de eigen afdelingen Productie, Verkoop. enzovoort. Gaat een groot bedrijf sterk internationaal opereren, dan wordt soms onder de directie (inmiddels dikwijls Raad van kantoorruimte huren zwolle Bestuur genoemd) voor een indeling naar land of werelddeel gekozen.
In de volgende subparagrafen zullen we de verschillende hoofdstructuren op organisatieniveau de revue laten passeren. Deze hoofdstructuren ontstaan als resultaat van de keuzemogelijkheid interne differentiatie (F)/interne specialisatie (P. G, M) en de keuzemogelijkheid centralisatie/ decentralisatie. Aan de orde komen: de gecentraliseerde functionele structuur ( subparagraaf 6. 3. 3); de gedecentraliseerde divisiestructuur ( subparagraaf 6.3 . 4); de business unit-structuur ( subparagraaf 6. 3. S); de projectorganisatie (subparagraaf 6.3. 7); de matrixorganisatie ( subparagraaf 6. 3.8 ).
gecentraliseerde functionele In de gecentraliseerde functionele structuur worden bewerkingen of handelingen gegroestructuur peerd naar gelijksoortigheid wat deskundigheid, kennis, kantoorruimte huren amsterdam bekwaamheid, houding en vaardigheid betreft tot verzelfstandigde functionele deskundigheids-en verantwoordelijkheidsgebieden. Deze F-gebieden – inkoop. verkoop, productie, Research en Ontwikkeling. enzovoort – worden in beginsel, ongeacht de eindproducten waartoe deze activiteiten leiden, toegewezen aan F-managers die rapporteren aan de directie. In deze vorm worden kantoorruimte huren arnhem concentratie en gemeenschappelijke benutting (synergie) van deskundigheden nagestreefd. Dit is mogelijk als inderdaad in hoge mate verwantschap in deskundigheid bestaat in de fasen van bewerking ten behoeve van meer en diverse eindproducten. De functionele binding wordt in deze vorm gesteld boven een product-, markt- of geografische samenhang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *