Gezagslagen (hiërarchie)

Gerelateerde afbeelding

Formele gedragsregels, procedures en controle arbeidsgedrag In organisaties dient (gewenst) arbeidsgedrag tot stand te komen. Daartoe moeten procedures (ten behoeve van coördinatie) worden kantoor huren rotterdam gehanteerd en vindt controle op resultaten plaats door vergelijking van gewenste en in werkelijkheid bereikte resultaten. Eventuele afwijkingen dienen in het licht van de te bereiken doelstellingen van de organisatie te worden bijgestuurd.
Gezagslagen (hiërarchie) In ‘arbeids’organisaties hebben bepaalde mensen de bevoegdheid om aan andere functionarissen opdracht te geven tot uitvoering van werkzaamheden. Gezag betekent het recht bevoegdheid (op grond van formeel toegekende bevoegdheid) kantoor huren zwolle (zie paragraaf 1.2 ) tot het geven van opdrachten. Dit recht kan door een bestuur of een directie of andere daartoe bevoegde personen worden verleend. Gezag is zo op te vatten als positionele macht.
Arbeidsverdeling In arbeidsorganisaties behoort het te verrichten werk zodanig te worden verdeeld dat een ieder (onder kantoor huren amsterdam andere rekening houdend met deskundigheid en bekwaamheid) werk kan gaan uitvoeren zonder overbelast te worden: er dient met andere woorden bewust een arbeidsverdeling vorm van arbeidsverdeling tot stand te komen.
1.2 Managementniveaus in een organisatie
Nadat we in de vorige paragraaf hebben stilgestaan bij wat managers en organisaties zijn, managementlagen gaan we kantoor huren arnhem in deze paragraaf in op de verschillende managementlagen binnen organisaties, die in de praktijk onderscheiden kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *