Het belang van informatiesystemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het verleden lag de belangrijkste reden om te gaan samenwerken op het terrein van productie en de daarmee te behalen schaalvoordelen (een productiegeoriënteerdheid). Een tendens is zichtbaar dat in de toekomst het aangaan van strategische allianties meer en meer gebaseerd zal zijn op het uitwisselen en ontwikkelen van kennis (een kennisoriëntatie). Dit wordt vooral door de volgende aspecten beïnvloed: kennis is steeds meer mondiaal aanwezig en een groeiend aantal landen levert specifieke bijdragen op het gebied van nieuwe kennisontwikkeling. Samenwerking ligt voor de hand. Een deel van de kennis is makkelijk overdraagbaar. De kennis kan eenvoudig verspreid worden en is daardoor mondiaal beschikbaar (door middel van boeken enzovoort). Het hebben van een kennisvoorsprong op concurrenten levert een basis voor een krachtige concurrentiepositie. Het samen ontwikkelen van een kennisvoorsprong biedt hierbij voordelen. Een deel van de kennis is moeilijk overdraagbaar.
Wolters Kluwer is een multinationale uitgeverij, actief in 26 landen. De kernactiviteiten zijn gericht op de professionele afnemer en bestaan uit: juridisch en fiscaal uitgeven, uitgeven voor bedrijven en instellingen (profit en non-profit), medisch uitgeven, uitgeven voor diverse wetenschapsgebieden en educatief uitgeven.
Wat zijn de belangrijkste externe factoren die van invloed zijn op uw organisatie? Een toenemende concurrentie, een steeds flexplek almere kortere product-life-cycle, internet, een toenemende vraag naar maatwerk met korte levertijden en de opkomst van het verschijnsel integrale informatievoorziening.
Wat zijn de belangrijkste waarden in uw organisatie? Klantgerichtheid, integriteit, respect, zorgvuldigheid, teamgeest, bereidheid te leren, ondernemerschap, professionaliteit en resultaatgerichtheid.
Wat is het belang van informatiesystemen in uw organisatie? Twee databases staan centraal in onze bedrijfsvoering. In de eerste wordt de kennis over onze klanten en hun specifieke informatiebehoeften ondergebracht. In de tweede -de product database – alle informatie waarover ons bedrijf kan beschikken, inclusief de beschrijving ervan (samenstelling, auteursrechtelijke aspecten, sleutelwoorden, enzovoort). De kwaliteit van een en ander is voor ons bedrijf van levensbelang. Aan de verbetering ervan wordt stelselmatig gewerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *