Het bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestuursorgaan mag een adviseur niet een onredelijk korte termijn gunnen voor zijn advies. De adviseur moet de benodigde gegevens verkrijgen van het bestuursorgaan. In of bij het besluit wordt vermeld wie het advies heeft gegeven. Een bestuursorgaan mag zich niet ‘verschuilen’ achter kantoorruimte huren rotterdam een advies dat niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en waarvoor de adviseur feiten of gedragingen moest onderzoeken: het bestuursorgaan moet nagaan hoe het advies tot stand is gekomen.
94 3 Bestuursrecht algemeen
• Voorbeeld Een welstandscommissie die een bouwplan afkeurt zonder een tekening open te vouwen en zonder kennis van het bouwplan, adviseert niet op zorgvuldige wijze. Het bestuursorgaan mag dan geen gebruikmaken van het advies.
Uniforme openbare kantoorruimte huren zwolle voorbereidingsprocedure In de Awb staat een uniforme voorbereidingsprocedure beschreven voor besluiten. Deze procedure geldt ter vervanging van twee eerder in de wet opgenomen procedures: de openbare voorbereidingsprocedure (hoofdstuk 3, afdeling 3.4) en de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.5).
Art. 3:10 bepaalt dat deze procedure slechts van toepassing is indien het wettelijke voorschrift waarop het besluit kantoorruimte huren amsterdam steunt dit bepaalt, of indien het bestuursorgaan dat een besluit moet nemen dit heeft bepaald. Gemeentelijke inspraakverordeningen bepalen vaak dat op de totstandkoming van een bepaald besluit afdeling 3.4 Awb van toepassing is. Indien verwacht wordt dat een groot aantal onbekende belanghebbenden bij een besluit is betrokken, zal het bestuursorgaan kiezen voor de voorbereidingsprocedure kantoorruimte huren arnhem van de Awb, zodat het bij de uiteindelijke besluitvorming optimaal rekening kan houden met de reacties van de belanghebbenden. Met name bij de vaststelling van ruimtelijkeordeningsplannen en bij het verlenen van milieuvergunningen zijn inspraakprocedures verplicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.