Het brede e-businessverhaal

In het kader van dit boek zullen we het brede e-businessverhaal verder niet behandelen. Als raakvlak tussen marketing, logistiek en e-business behandelen we e-commerce en e-logistics.
TUSSENVRAAG 2.13 De praktijk kantoor huren per uur rotterdam wijst uit dat e-business op zakelijke markten (business-tobusiness) succesvoller is dan op consumentenmarkten (business-toconsumer). Waardoor zou dit kunnen worden verklaard?
2.6.1 E-commerce E-commerce is de toepassing van e-business op marketing en verkoop. Sams wordt ook het kopen van producten en diensten onder de term e-commerce geschaard. Maar wij prefereren kantoor huren per uur zwolle voor de koopzijde de term e-procurement.
E-commerce wordt door Van Oorschot (1998) gedefinieerd als het elektronisch uitvoeren van bedrijfsprocessen en transacties door middel van geavanceerde informatietechnologie ter verhoging van de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Naar onze mening is dit meer een definitie van e-business dan van e-commerce. E-commerce betreft het kopen en verkopen via het internet. E-business is een breder begrip en omvat het integreren van de informatie- en communicatietechnologie in alle aspecten van de organisatie. E-commerce is daar een onderdeel van. Een andere kantoor huren per uur amsterdam definitie van e-commerce wordt gegeven door Jansen (2000): elektronisch zakendoen betreft alle handelingen in pre-sales, sales en aftersales die op elektronische wijze worden uitgevoerd. We merken op dat
E-commerce
deze indeling grote overeenkomst vertoont met de theorie rond customer Customer service. De handelingen zijn bijvoorbeeld marktonderzoek, promotie, service selectie, onderhandeling, serviceverlening en evaluatie. Het gaat dus niet alleen over de transactie zelf; internet speelt niet alleen een rol bij het sluiten en betalen van de koop. Een potentiele koper kan internet gebruiken om informatie te verzamelen (pre-sales). Een klant kan via internet toegang
86 DEEL 1 VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK
krijgen tot de voorraden van leveranciers en op basis daarvan beslissen om al dan niet te bestellen ( sales) . Een gebruiker kantoor huren per uur arnhem van een product kan via internet vragen stellen aan de leverancier (aftersales). Dit is zeker belangrijk voor producten waar het waargenomen risico of de betrokkenheid groot is. Naar de toepassing van internet in de pre-sales- ende aftersalesfasen van het koopproces is volgens Jansen nog nauwelijks onderzoek gedaan. We bespreken hierna de logistieke aspecten van e-commerce ende marketing van e-commerce.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *