Het huidige kapitalisme

‘Als de zonen en doehters van Amerikaanse staalarbeiders, Britse mijnwerkers of Duitse lassers geen werk meer kunnen vinden in het beroep van hun ouders, maar softwareprogrammeurs worden, leraren of advoeaten, hebben weinigen reden om zieh te beklagen. Aan de normale kantoorruimte huren rotterdam eeonomisehe verandering van de ene op de andere generatie passen mensen zieh meestal gemakkelijk aan. Maar nu verloopt datzelfde proees zo snel dat de staalarbeiders, mijnwerkers en lassers zelfhet beroep waarmee zij zijn vergroeid, moeten verlaten om zieh nieuwe, veeleisende vaardigheden eigen te maken, op straffe van werkloosheid of ongesehoold, laagbetaald werk. Het resultaat is vaak het gevoel van mislukking en frustratie.’9
Het huidige kapitalisme is ongeduldig kantoorruimte huren zwolle en schept weinig winnaars tegenover veel verliezers.
Lage productiviteit is vooral een probleem van laaggeschoolde werknemers, werkzoekenden en migranten. ‘Er bestaat een groeiende kloof tussen diegenen die in een positie verkeren waarin zij kunnen profiteren van de nieuwe carrieremogelijkheden die de technologie ende globalisering bieden, en hen voor wie dat niet geldt’, waarschuwt een onderzoeksdocument van de OESO. ‘Deze kloof doet het risico ontstaan dat marginalisering en uitsluiting op de
arbeidsmarkt leiden tot structurele kantoorruimte huren amsterdam armoede, met alle sociale problemen die daaruit voortvloeien.’10 De onderzoekers van de OESO concluderen dat het probleem voor een belangrijk deel een kwestie is van prijs, dat wil zeggen van het loonpeil.
‘De toename van het aandeel van de laagbetaalde arbeid is beperkt gebleven tot landen met een relatiefg ering niveau van arbeidsmarktregulering en gedecentraliseerde arbeidsvoorwaardenvorming, bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Anderzijds zijn de werkloosheidspercentages voor laagbetaalde werknemers in de meeste landen gestegen, soms in sterke mate. („.) Deze diagnose veronderstelt dat veel laaggeschoolden “uit de markt zijn geprijsd” als gevolg van relatief hoge minimumlonen en/of relatief royale uitkeringen.’
Deze diagnose vergt een pijnlijke keuze. Aan de ene kant is ‘een laagbetaalde baan beter dan geen baan’. Maar ‘beleidsmakers delen kantoorruimte huren arnhem dit inzicht slechts ten dele’, merken de onderzoekers op. ‘In plaats daarvan betogen zij dat een meer evenwichtige inkomensverdeling een beleidsdoel op zichzelf is, omdat zij bijdraagt aan vermindering van de armoede.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *