Het oude motivatieprobleem

Maar het oude motivatieprobleem doet zieh voor in een nieuwe gedaante. Net als eerder de rigide structuren van het taylorisme, gaat het ‘management van de onzekerheid’ in tegen de menselijke natuur. Mensen hechten waarde aan langdurige interpersoonlijke contacten, die echter voortdurend worden verstoord door het ongeduldige kapitalisme, dat alleen oog heeft voor de korte termijn. En waar is de cohesie op gebaseerd in een bedrijfscultuur waar het kantoorruimte huren rotterdam principe geldt: ieder voor zieh? Wat is teamwork waard in een organisatie waar de kernbezetting en de flexwerkers naast elkaar werken onder zulke verschillende voorwaarden? En vooral: waarop is de loyaliteit gebaseerd aan een onderneming die kantoorruimte huren zwolle de aandeelhouderswaarde als ultieme maatstafhanteert en haar banden vrijhoudt als het gaat om het bieden van zekerheid, een van Maslows meest fundamentele menselijke behoeften? Dat zijn vragen waarop de regels van het nieuwe Human Resources Managementmaar moeilijk een antwoord kunnen geven .
Intussen wordt steeds duidelijker dat de wijze waarop het menselijk kapitaal wordt beheerd en aangewend de sleutelvariabele is in het economisch proces. Dit inzicht is inmiddels wel doorgedrongen in de hoofden van directieleden, getuige de veel gehoorde uitspraak ‘mensen zijn het belangrijkste vermogensbestanddeel van onze onderneming’. Maar lange tijd was dat een kantoorruimte huren amsterdam geloofsartikel. Tot een consultancyfirma erin slaagde een wetenschappelijk verband aan te tonen tussen de kwaliteit van het personeelsbeleid en de financiele waardecreatie, waar het in de economie uiteindelijk om draait. De kern van dit onderzoek is de Human Capital Index (HCI) die het bureau3 heeft samengesteld op basis van de antwoorden op een lange vragenlijst die door 600 Europese ondernemingen is ingevuld. Deze antwoorden zijn geclusterd in zes ‘dimensies’, die tezamen de kwaliteit meten van het personeelsbeleid. De tweede stap was een verband te leggen tussen de scores op deze index en de financiele waarde van het bedrijf. Dat is gedaan door de scores op de HCI af te zetten tegen een statistische maatstaf voor het intellectueel kapitaal. Intellectueel kapitaal bestaat, zoals we in hoofdstuk 3 zagen, voor een belangrijk kantoorruimte huren arnhem deel uit het menselijk kapitaal, dat is het geheel van productieve capaciteiten van mensen, zoals kennis en vaardigheden. De maatstaf voor het intellectueel kapitaal is de zogenoemde Tobin’s Q. Hoe hager de waarde van Q voor een bepaalde onderneming, hoe hoger de waarde van het intellectueel kapitaal ten opzichte van het fysiek kapitaal, zoals machines en gebouwen. De waarde van Q blijkt vervolgens weer nauw samen te hangen met financiele ratio’s, zoals ROE (Return on Equity) en TRS (Total Return to Shareholders). Op deze wijze is een groot aantal statistische verbanden ( correlaties) vastgesteld tussen de kwaliteit van het personeelsbeleid ende uiteindelijke waarde voor de aandeelhouders. Want dat was voor de onderzoekers het uiteindelijke toetsingscriterium, dat we fo r argument’s sake zullen volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *