Het schoolgebouw als product van het ontwerpproces

Wanneer een gebouw beschikbaar is volgt men het schema van boven naar beneden. Er is een gebouw dat bepaalde eigenschappen bezit die het mogelijk maken één of meerdere functies in onder te brengen die bedrijfsruimte huren in Rotterdam voldoen aan de behoefte, om zo bepaalde waarden te realiseren. Wanneer men echter een gebouw wil ontwerpen volgt men het schema van beneden naar boven. Om bepaalde waarden te kunnen realiseren – bijvoorbeeld onderwijs – zal het nodig zijn te beschikken over een ruimte of een gebouw waarin de functies die nodig zijn voor optimaal onderwijs kunnen worden ondergebracht. Wanneer een gebouw beschikbaar is volgt men het schema van boven naar beneden. Er is een gebouw dat bepaalde eigenschappen bezit die het mogelijk maken één of meerdere functies in onder te brengen die voldoen aan de behoefte, om zo bepaalde waarden te realiseren. Wanneer men echter een gebouw wil ontwerpen volgt men het schema van beneden naar boven. Om bepaalde waarden te kunnen realiseren – bijvoorbeeld onderwijs – zal het nodig zijn te beschikken over een ruimte of een gebouw waarin de functies die nodig zijn voor optimaal onderwijs kunnen worden ondergebracht. Het schoolgebouw als product bedrijfspand te huur in Zwolle van het ontwerpproces. Het is per definitie niet nodig dat de ontwerper helemaal onderin in het schema begint. Soms gaat hij immers uit van reeds eerder gerealiseerde gebouwen. Hoe meer de ontwerper echter onderin in het schema begint, des te innovatiever is het ontwerp. Het ontwerpen van bijvoorbeeld een schoolgebouw – waarbij de ontwerper met zijn ontwerpproces helemaal onderin in het schema begint – betekent dat de ontwerper zal moeten inventariseren welke waarden moeten worden gerealiseerd die nodig zijn voor een optimale scholing. Om te weten welke waarden moeten worden gerealiseerd zal eerst moeten worden geïnventariseerd wie er belang hebben bij dit product. Belanghebbenden zijn de leerlingen of studenten, leraren of docenten, het ondersteunend personeel en die personen of instanties die bedrijfspand huren amsterdam de leerlingen of studenten opnemen nadat ze de scholing hebben doorlopen. Alle belanghebbenden hebben zo hun eigen waarden die moeten worden gerealiseerd. Voor sommigen komen de na te streven waarden overeen, maar het is ook mogelijk dat de na te streven waarden onverenigbaar zijn. Waarden die kunnen worden nage- 282 VASTGOEDMANAGEMENT OP ONTWIKKELINGSVLAK/TACTISCH-OPERATIONEEL NIVEAU 8.3 streefd zijn bijvoorbeeld een veilige, gezonde en behaaglijke onderwijs- of werkplek. Het is onmogelijk alle na te streven waarden evenveel aandacht bedrijfspand huren in Arnhem te geven. De ontwerper zal dus moeten kiezen welke waarden meer en welke minder in zijn ontwerp worden meegenomen. Wanneer de ontwerper zich vervolgens richt op het onderwijs – de lesruimte – dan zijn er veel manieren om de afzonderlijke ruimten te realiseren. Er kan immers lesruimte worden gerealiseerd voor diverse onderwijsvormen: hoorcollegelokalen, klassikale ruimten, atelierruimte, enz. Wanneer eenmaal is gekozen voor een onderwijsvorm kan de ontwerper zich buigen over de vorm van die ruimte ( rechthoekig, ovaal, rond, enz.), de wijze van afscheiding van de ruimte (open of dicht), de materialisatie (steen, hout, metaal, enz.), enz. Wanneer tijdens de vier stappen van waarderealisering naar productvorm vijf mogelijkheden zijn die de ontwerper kan doorlopen, dan zal de ontwerper 4 tot de macht 5, dus 1 .024, verschillende ontwerpen van een gebouw kunnen maken.  Het is per definitie niet nodig dat de ontwerper helemaal onderin in het schema begint. Soms gaat hij immers uit van reeds eerder gerealiseerde gebouwen. Hoe meer de ontwerper echter onderin in het schema begint, des te innovatiever is het ontwerp. Het ontwerpen van bijvoorbeeld een schoolgebouw – waarbij de ontwerper met zijn ontwerpproces helemaal onderin in het schema begint – betekent dat de ontwerper zal moeten inventariseren welke waarden moeten worden gerealiseerd die nodig zijn voor een optimale scholing. Om te weten welke waarden moeten worden gerealiseerd zal eerst moeten worden geïnventariseerd wie er belang hebben bij dit product. Belanghebbenden zijn de leerlingen of studenten, leraren of docenten, het ondersteunend personeel en die personen of instanties die de leerlingen of studenten opnemen nadat ze de scholing hebben doorlopen. Alle belanghebbenden hebben zo hun eigen waarden die moeten worden gerealiseerd. Voor sommigen komen de na te streven waarden overeen, maar het is ook mogelijk dat de na te streven waarden onverenigbaar zijn. Waarden die kunnen worden nage- 282 VASTGOEDMANAGEMENT OP ONTWIKKELINGSVLAK/TACTISCH-OPERATIONEEL NIVEAU 8.3 streefd zijn bijvoorbeeld een veilige, gezonde en behaaglijke onderwijs- of werkplek. Het is onmogelijk alle na te streven waarden evenveel aandacht te geven. De ontwerper zal dus moeten kiezen welke waarden meer en welke minder in zijn ontwerp worden meegenomen. Wanneer de ontwerper zich vervolgens richt op het onderwijs – de lesruimte – dan zijn er veel manieren om de afzonderlijke ruimten te realiseren. Er kan immers lesruimte worden gerealiseerd voor diverse onderwijsvormen: hoorcollegelokalen, klassikale ruimten, atelierruimte, enz. Wanneer eenmaal is gekozen voor een onderwijsvorm kan de ontwerper zich buigen over de vorm van die ruimte ( rechthoekig, ovaal, rond, enz.), de wijze van afscheiding van de ruimte (open of dicht), de materialisatie (steen, hout, metaal, enz.), enz. Wanneer tijdens de vier stappen van waarderealisering naar productvorm vijf mogelijkheden zijn die de ontwerper kan doorlopen, dan zal de ontwerper 4 tot de macht 5, dus 1 .024, verschillende ontwerpen van een gebouw kunnen maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *