Het viervoudige patroon

Maar stap nu in de schoenen van de gedaagde in dezelfde zaak. Hoewel u de hoop op een beslissing in uw voordeel nog niet volledig hebt opgegeven, realiseert u zich dat het proces voor u ongunstig verloopt. De advocaten van de eiser hebben een schikking voorgesteld waarin u 90 procent van hun oorspronkelijke eis zou moeten betalen, en het is duidelijk dat ze met minder geen genoegen zullen nemen. Zult u ingaan op het schikkingsvoorstel of zult u de rechtszaak zijn kantoor huren rotterdam loop laten nemen? Omdat het heel waarschijnlijk is dat u de zaak zult verliezen, hoort uw situatie thuis in de cel rechtsboven. De verleiding om door te vechten is sterk: de schikking die de eiser heeft voorgesteld, is bijna even pijnlijk als de slechtste uitkomst die u kunt verwachten, en er is nog steeds hoop dat u in het gelijk wordt gesteld. Ook hier zijn twee emoties werkzaam: het zekere verlies roept weerzin op en de kantoor huren zwolle mogelijkheid om de zaak te winnen is zeer aantrekkelijk. Een gedaagde met een zwakke zaak zal waarschijnlijk het risico opzoeken en eerder bereid zijn tot een gok dan tot het accepteren van een heel ongunstige schikking. In de afweging tussen de eiser met een afkeer van risico en een gedaagde die het risico opzoekt, heeft de gedaagde de sterkste positie. Deze superieure onderhandelingspositie van de gedaagde moet bij het onderhandelen over schikkingen zichtbaar worden in het feit dat de eiser genoegen neemt met minder dan de cijfermatig  verwachte uitkomst van de rechtszaak. Deze voorspelling op grond van het viervoudige patroon is bevestigd door experimenten die zijn uitgevoerd met rechtenstudenten en kantoor huren amsterdam praktiserende rechters en ook door analyses van werkelijk gevoerde onderhandelingen in de schaduw van burgerlijke rechtszaken.9 Denk nu aan ‘lichtzinnig procederen’: gevallen waarbij een eiser met een flinterdunne zaak een grote eis indient die zeer waarschijnlijk door de rechtbank zal worden afgewezen. Beide partijen zijn zich bewust van de waarschijnlijkheden en beide partijen weten dat de eiser bij een schikking slechts een fractie van deze eis zal binnenhalen. Deze onderhandeling wordt gevoerd in de onderste rij van het viervoudige patroon. De eiser bevindt zich in de cel linksonder, met een kleine kans op het winnen van een zeer groot bedrag; de lichtzinnige eis is een lot in een loterij met een grote prijs. 10 In deze situatie kan worden verwacht dat de kleine kans op succes te veel gewicht krijgt, zodat de eiser zich in de onderhandeling stoutmoedig en agressief opstelt. Voor de gedaagde is de rechtszaak een ergerlijk gebeuren met een klein risico van een heel slechte uitkomst. Te veel gewicht toekennen aan de kleine kans op een groot verlies leidt tot afkeer van risico, en een schikking voor een bescheiden bedrag staat gelijk aan het kopen van een verzekering tegen de onwaarschijnlijke mogelijkheid van een ongunstige uitspraak. Nu zijn de bakens kantoor huren arnhem verzet: de eiser is bereid om te gokken en de gedaagde wil zekerheid. Eisers met lichtzinnige aanspraken halen doorgaans een voor hen gunstiger schikking binnen dan de situatie cijfermatig rechtvaardigt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.