ICT, ‘unbundling’ en ‘rebundling’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In paragraaf 3.4 wordt aandacht besteed aan nieuwe trends en ontwikkelingen, de herpositionering van bedrijven en industriële transformatie (subparagraaf 3 .4.1), duurzaam ondernemen en eco-efficiency (subparagraaf 3 .4. 2). In subparagraaf 3 .4. 6 wordt het ‘nieuwe bedrijfsmodel’ behandeld in relatie tot ICT, ‘unbundling’ en ‘rebundling’ en multichannel-distribution. Aan kantoor huren rotterdam risicomanagement wordt aandacht besteed in paragraaf 3.5.
Hoofdstuk 4 bevat veel voorbeelden van ontwikkelingen die voor de individuele organisatie relevant zijn. In subparagraaf 4. 2.6 wordt aandacht besteed aan beoogde en de gerealiseerde synergie bij fusies van organisaties. Paragraaf 4.4 behandelt de typering van samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen.
Hoofdstuk 5 In subparagraaf 5.4.4 wordt in het kader van besluitvorming aandacht besteed aan inzet van ICT en kantoor huren zwolle de toepassing van ‘groupware’.
Hoofdstuk 6 De netwerkorganisatie en de intelligente onderneming worden in subparagraaf 6.5.4 behandeld.
Hoofdstuk 7 In paragraaf 7.9 komen in het kader van de veranderkundige aspecten van organisaties vijf verschillende situationele benaderingen aan de orde.
Hoofdstuk 8 Investment in People komt naar voren in subparagraaf 8.8.2. In subparagraaf 8.2.3 wordt ingegaan op de loyaliteit kantoor huren amsterdam van de moderne werknemer in verband met een trend als ‘jobhopping’. In subparagraaf 8.7.1 is de balans tussen werk en privé toegevoegd aan de uitgangspunten van een HRM-beleid in een organisatie. Tevens wordt in deze paragraaf in het kader van ‘corporale identity’ nader ingegaan op de grensoverschrijdende benadering in termen van interne organisatiegrenzen, geografische, culturele, seksegebonden en religieuze grenzen. In de subparagrafen 8.9.4 en 8.9.5 wordt ingegaan op recente overeenkomsten inzake beloningen. In subparagraaf 8. 9. 9 besteden we aandacht aan de ontwikkelingen rond aandelenopties als bindmiddel. Wat werknemers in Nederland belangrijk vinden in het kader van beloningsbeleid komt kantoor huren arnhem aan de orde in de daaropvolgende subparagraaf.
Hoofdstuk 10 In subparagraaf 10. 7 .4 wordt Operational Excellence behandeld in het kader van Global Excellence in Operations (GEO). In subparagraaf 10.9.3 is een grafische weergave van de Balanced Business Scorecard toegevoegd. In subparagraaf 10.9.6 wordt het EFQM-rnodel behandeld.
Hoofdstuk 11 In het kader van de inzet van ICT en logistiek supply chainmanagement wordt in subparagraaf 11.5.4 Custurner Relation Management aan de orde gesteld. In subparagraaf 11.5.5 komt ten eerste de ‘webvraag’: Wat betekent e-business via internet voor ons bedrijf? aan de orde en vervolgens (in subparagraaf 11.5.6) de strategische gevolgen van inzet van ICT in de bedrijfskolom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *