Leefmilieuverordening en stadsvernieuwingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zolang de modernisering of vervanging niet heeft plaatsgevonden, wordt het gebruik daarvan geacht af te wijken van het plan (art. 32 lid 2 WSDV). Voor deze bepaling is een onteigeningsmogelijkheid in de wet opgenomen. Hierdoor wordt de uitvoering van het plan wat winkel huren rotterdam vergemakkelijkt. Art. 35 WSDV bepaalt dat de in het stadsvernieuwingsplan opgenomen grond waarvan het gebruik afwijkt, geacht wordt te zijn aangewezen krachtens art. 13 lid 1 WRO. Daardoor wordt het dus mogelijk om de onteigening versneld te laten plaatsvinden. Bij het stadsvernieuwingsplan moet een uitvoeringsschema worden gevoegd, dat onder andere aangeeft (art. 33 WSDV):
300 8 Overige wetten voor winkel huren zwolle ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
de volgorde van uitvoering; het tijdstip waarop het plan of onderdelen ervan moeten zijn voltooid; de geraamde kosten, opbrengsten en de dekking van eventuele tekorten; de wijze waarop inspraak plaatsvindt.
Evenals het bestemmingsplan kan het stadsvernieuwingsplan globaal zijn, waarbij de uitwerking aan burgemeester winkel huren amsterdam en wethouders is opgedragen. Het aantal gemeenten dat stadsvernieuwingsplannen maakt, blijkt schaars te zijn.
Tabel 8.1 geeft de verschillen tussen de leefmilieuverordening en het stadsvernieuwingsplan schematisch weer.
Tabel 8.1 Leefmilieuverordening en stadsvernieuwingsplan
Geeft geen onteigeningstitel Is niet op uitvoering maar op bescherming gericht Geeft verbodsbepalingen voor bepaalde activiteiten (bouwen, slopen) Voorschriften hebben betrekking op het grondgebied waarvoor de verordening geldt
Stadsvernieuwingsplan
Geeft wel onteigeningstitel Is op uitvoering gericht
Geeft bestemmingen aan gronden binnen het plangebied Voorschriften hebben betrekking op bestemmingen die in het plan zijn gegeven
8.1.3 Relatie met andere winkel huren arnhem wetgeving De WSDV heeft raakvlakken met de Wet voorkeursrecht gemeenten, de WRO en de Woningwet.
Wet voorkeursrecht gemeenten Het toepassingsbereik van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem) strekt zich uit tot de gebieden waarvoor een stadsvernieuwingsplan geldt als bedoeld in de WSDV. Bij de bespreking van de Wet voorkeursrecht gemeenten (par. 8.9) zal hierop worden ingegaan.

32 gedachten over “Leefmilieuverordening en stadsvernieuwingsplan

  1. Hello. I have been questioning if spam posts pester authors as much as they aggitate readers? I whole-heartedly hope that this listing remains without spam indefinitely. Thanks for your input. I appreciate your contribution.

  2. 479150 565852Wow! This could be 1 particular with the most valuable blogs Weve ever arrive across on this topic. Basically Exceptional. Im also an expert in this topic therefore I can comprehend your effort. 556374

  3. Good morning, I’m doing related to your post and I have few questions to you. Where did you find informations for your blog post? In papers, maybe in rags or books, or just randomly on the Web? Please respond :).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.