lndividugerichte methoden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij deze indeling moet opgemerkt worden dat de verschillende methoden veelal een bredere uitstraling hebben en daardoor moeilijk in een hokje geplaatst kunnen worden. De indeling heeft daarom een beperkte betekenis.
De drie te behandelen individugerichte methoden hebben als gemeenschappelijk doel het persoonlijk functioneren op een bepaald gebied binnen de organisatie te optimaliseren.
Management by objectives Management by objectives (mbo) is bedoeld als een wijze van leiding geven waarbij de chef met zijn ondergeschikten in onderling overleg de doelstellingen (= objectives) voor de flexplek huren rotterdam komende periode vaststelt en formuleert welke resultaten aan het einde van de periode hierbij gehaald moeten zijn. Management by objectives is gebaseerd op veronderstellingen van menselijk gedrag. Binnen deze methode wordt ervan uitgegaan dat mensen beter en met meer plezierwerken wanneer zij: • duidelijk weten wat van hen verwacht wordt; • betrokken zijn bij het formuleren van deze verwachtingen en deze realistisch vinden; • de ruimte hebben zelf te bepalen hoe ze aan die verwachtingen kunnen voldoen, hun werkzaamheden dus zelf kunnen plannen en invullen; • beter geïnformeerd worden over hun prestaties, zodat ze van hun eigen ervaringen kunnen leren.
Het gezamenlijk vaststellen van de doelstellingen is meer dan het geven van opdrachten alleen. Er zal een betere flexplek huren amsterdam afstemming plaatsvinden tussen de doelstellingen van de organisatie en de doelstellingen van de ondergeschikten.
Het leidt tot een betere motivatie en de ondergeschikten zullen meer resultaatgericht hun taken uitoefenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *