Maagdelijke grond

In de praktijk komt het vaak voor dat de projectontwikkelaar maagdelijke grond koopt en deze weer doorverkoopt aan de gemeente tegen een zelfde of lagere prijs als zijn verwervingsprijs. In ruil hiervoor krijgt de ontwikkelaar een bouwclaim. Hij verkrijgt het recht om later bouwrijpe vergaderruimte huren rotterdam grond terug te kopen met daarop de mogelijkheid onroerend goed te ontwikkelen. Bij het maken van berekeningen vanuit de ontwikkelaar en de gemeente kunnen snel onjuistheden optreden. Het is van groot belang het onderscheid te kennen tussen eindwaarde berekeningen en contante waarde berekeningen. Situatie Een projectontwikkelaar heeft recent maagdelijke grond gekocht op een nieuwbouwlocatie voor € 25 per m2 grond. De gemeente is bereid deze grond nu te kopen voor € 25 per m2 grond (bouwclaim model). Over vier jaar is de grond bouwrijp en kan de ontwikkelaar de grond terugkopen tegen een vastgestelde kavelprijs. Hij kan op de kavel een vergaderruimte huren zwolle woning bouwen. De gemeente heeft vier jaar nodig om de grond bouwrijp te maken. Er is een afspraak dat als de woningopbrengsten harder stijgen dan de overeengekomen VON prijsstijging, de gemeente recht heeft op 50% van deze extra opbrengst. Wanneer de prijsontwikkeling achterblijft, vindt geen verrekening plaats. Als het slecht gaat op de markt en alles vertraagt mag de projectontwikkelaar de grond wel later afnemen. De prijs blijft echter gebaseerd op de overeengekomen vergaderruimte huren amsterdam kavelprijsstijging. Uitgangspunten – Koopprijs grond per m2: € 25 op t=O – Verkoopprijs aan gemeente per m2: € 25 op t=O – Periode bouwrijp maken: 4 jaar – Terugkoopprijs ontwikkelaar per kavel: € 80.000 op t=O – Oppervlakte bouwkavel: 400 m2 – Prijsstijging kavel: 2,5% jaarlijks – Kosten bouwrijp maken, 4 jaar lang: € 1 5 .000, per jaar prijspeil eerste jaar – Kosten index: 2,5% jaarlijks – Verkoopprijs woning (VON): € 300.000 op t=O – VON stijging: 2,5% per jaar – Afdracht overwinst gemeente: 50,0% – Rente gemeente en ontwikkelaar: 7,5% – Bouwkostenstijging: 2,5% per jaar – BTW: 19,0% HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 245 – VON-stijging t.b.v. vraag C: 3,50% per jaar – VON-stijging na 4 jaar, t.b.v. Vraag D: 1 ,50% per jaar Verder geldt 1. U dient de vergaderruimte huren arnhem berekening per kavel te maken. Vragen A Teken de netto kasstroom van het project vanuit het perspectief van de gemeente B Bereken zowel de eindwaarde als de contante waarde van de winst van de gemeente als de ontwikkelaar de grond over 4 jaar afneemt en de grond- en VON-prijzen inderdaad met 2,5% per jaar stijgen. C Wat is de eindwaarde en de contante waarde van de extra winst voor de ontwikkelaar als de VON-prijzen de aanstaande 4 jaar met 3,5% stijgen en de grond over 4 jaar wordt afgenomen. Dl Bereken zowel de eindwaarde als de contante waarde van de winstval voor de gemeente als door slechte marktomstandigheden de ontwikkelaar pas over 6 jaar de grond afneemt en de VON-prijzen na het vierde jaar slechts met 1,5% stijgen (de eerste 4 jaar met 2,5%). D2 Bereken op basis van de gegevens van vraag Dl tevens zowel de eindwaarde als de contante waarde van de winstval voor de ontwikkelaar. E Planeconomen rekenen vaak met eindwaarde berekeningen. Wat is het risico van deze eindwaarde berekeningen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.