Maken van plannen

Gerelateerde afbeelding

Maken van plannen In de praktijk kunnen uitvoerende medewerkers uit de afdelingen in veel gevallen worden betrokken bij het opstellen van afdelingsplannen en uitvoeringsnormen, denk bijvoorbeeld aan het verkoopplan van de afdeling Verkoop. Indien men de te bereiken doelstellingen of normen zelf mee heeft opgesteld, kan dit zelfs zeer motiverend en kantoor huren rotterdam stimulerend werken.
Om van de voortgang van de uitvoering op de hoogte te blijven, kan een leidinggevend of uitvoerend medewerker verschillende hulpmiddelen gebruiken. Soms kunnen afwijkingen door directe controle of waarneming (oogt oezicht) worden vastgesteld. Veelal is er echter sprake van indirecte controle en stelt de manager achteraf, door middel van een verslag over de uitvoering of de stand van zaken, afwijkingen vast.
Motiveren en dirigeren Zoals gesteld bestaat besturen naast plannen en organiseren uit het zodanig leidinggeven aan kantoor huren zwolle mensen in een organisatie, dat zij het werk willen en kunnen gaan verrichten. Managers dienen daarom de mensen van hun organisatie te kunnen bewegen doelmatig te handelen overeenkomstig een door hen geaccepteerd plan met de mogelijkheden die de organisatie heeft geschapen. In dit deel van het besturen (managen) onderkennen we een aantal subfuncties, namelijk het motiveren, dirigeren en instrueren, nodig om de mensen van een organisatie te brengen tot een doelmatige aanpak kantoor huren amsterdam van de te verrichten activiteiten. Managers moeten voor een succesvolle uitvoering van deze subfuncties goede beslissingen kunnen nemen, goed kunnen communiceren en anderen goed kunnen bezielen. Ook moeten zij de juiste mensen voor de vele functies van een organisatie kunnen kiezen. Het is een kantoor huren arnhem deel van de taak van de manager ervoor te zorgen dat zijn mensen het grootst mogelijke gebruik maken van hun capaciteiten, door hun kennis, bekwaamheden, houding en gedrag te verbeteren of in stand te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *