MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ

Gerelateerde afbeelding

Een belangrijke recente demografische ontwikkeling is de groei van de totale bevolking. In het jaar 2013 zullen in Nederland circa 16,7 miljoen mensen leven. Het aantal huishoudens zal naar verwachting procentueel nog veel sterker toenemen, zie figuur 3.4. Dit laatste komt voor een groot deel door de toename van het aantal tweepersoonshuishoudens en de explosieve groei van het kantoorruimte huren rotterdam aantal alleenwonenden. Een groot deel van de alleenstaanden zal in 2013 bestaan uit ouderen, vooral vrouwen. De gemiddelde leeftijd van Nederlanders in het algemeen wordt steeds hoger, waardoor vergrijzing van de bevolking ontstaat. Binnen de Europese Unie zal in 2010 het aandeel van 60-jarigen (en ouder) zijn gegroeid tot 23% van de totale bevolking. De Wereld Gezondheids Organisatie geeft kantoorruimte huren zwolle aan dat de gemiddelde leeftijdsverwachting van de mens stijgt van 48 jaar in 1955, 66 jaar in 1998 tot 73 in het jaar 2025. In ontwikkelde landen wordt dat zelfs gesteld op 80 jaar in 2025. De afgelopen 45 jaar verdubbelde de wereldbevolking. Rond het jaar 2070 zal waarschijnlijk een piek van 9 miljard wereldburgers bereikt worden, waarna naar verwachting een daling inzet tot 8,4 miljard aan het einde van de eeuw. Op dit moment zijn er 6 miljard wereldburgers. Tegelijkertijd groeit het aandeel kantoorruimte huren amsterdam ouderen: in het jaar 21 00 maken 60+ ‘ers naar schatting 34% van de wereldbevolking uit.
vergrijzing Naast de zogenoemde vergrijzing vindt tevens ontgroening plaats. Dit houdt in dat het aantal ontgroening jongeren zowel relatief als absoluut afneemt.
In vergelijking met dertig jaar geleden is de bevolking in Europa beter opgeleid. In dezelfde tijd verdween een groot aantal banen uit de landbouw en industrie naar andere sectoren. Beroepsgericht onderwijs moest dan ook plaatsmaken voor algemene vorming. Indien opleiding het thema opleiding op de vorige tendens geprojecteerd wordt, dan valt direct op dat het aantal ouderen dat in de toekomst aan onderwijs zal deelnemen spectaculair zal stijgen.
De laatste demografische factor die in dit verband nog van belang is, is het veranderen van etnische samenstelling de etnische kantoorruimte huren arnhem samenstelling van de bevolking in Nederland. Nederland telt in 2002 ongeveer 1 ,6 miljoen niet-westerse allochtonen. Dat is bijna 10% van de bevolking. Terwijl de totale bevolking van Nederland sinds 1997 met 3 ,5% toenam, steeg het aantal niet-westerse allochtonen ongeveer acht keer zo snel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.